Till innehållet

Lokalstöd september 2020

Lokalstöd september 2020

Sorterade efter ort i bokstavsordning

DALSTORP

Dalstorps IF har fått stöd med 4 102 000 kr för Nybyggnation av padelhall Sonarp 1:17

Projektet syftar till att bygga en padelhall med två banor i anslutning till den befintliga idrottsanläggningen. Klubbens huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar under 25 år. Den befintliga hallen och nya padelhallen kommer att vara tillgänglighetsanpassade för att alla ska kunna deltaga.

ED

Eds Fotbollsförening har fått stöd med 3 690 000 kr för Anläggande av konstgräsplan på Bergslätt IP i Eds kommun

Syftet med projektet är att anlägga en belyst 11-manna konstgräsplan för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning som gör det möjligt att spela fotboll och utöva andra idrottsaktiviteter året runt. Verksamheten kommer att vara både organiserad och spontan. Anläggningen planeras att användas alla dagar i veckan för olika aktiviteter, när inte Eds fotbollsklubb använder den kommer planen vara öppen för allmänheten.

ENKÖPING

Enköpings Extremsport Vi Unga har fått stöd med 5 015 000 kr för Nybyggnation av betongpark på del av Gånsta 2:3

Projektets syfte är att bygga en belyst betongpark. Genom det vill Enköpings Extremsport Vi unga främja och utveckla möjligheterna för barn och ungdomar att åka skateboard, BMX, inlines och kickbike i Enköping. Betongparken blir även en social mötesplats som bjuder in till spontanidrott. Parken är framförallt tänkt att vara en anläggning som alltid är öppen och tillgänglig, även om föreningen kommer att ha organiserad verksamhet varje vecka, och fördela tider mellan de olika disciplinerna. Prova-på-tillfällen, tävlingar och läger kommer också att arrangeras. Det kommer även att vara möjligt att låna viss utrustning för dem som inte har egen.

GAMLEBY

Tjust IF Fotbollsförening har fått stöd med 5 015 000 kr för Anläggande av belyst konstgräsplan och utegym på Västervik Askerrum 2:27 i Västerviks kommun

Syftet med projektet är att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet genom att bygga en belyst 11-manna konstgräsplan och ett barn- och ungdomsanpassat utegym (även kallad fitness-park). Konstgräsplanen är efterfrågad då den förlänger säsongen avsevärt och möjliggör fotbollsspel i princip året om. Verksamheten kommer vara organiserad under eftermiddagar och kvällar samt helger. Klubben kommer att erbjuda samma typ av träning för både flickor och pojkar. På tider då organiserade aktiviteter inte pågår kan planen användas för spontanidrott. Utegymmet kommer att bestå av olika stationer med redskap för styrka och spänstträning och har tagits fram specifikt för att passa barn och ungdomar. Anläggningen kommer att användas som en del i fotbollsträningen men även spontant.

GRUMS

Grums Tennisklubb har fått stöd med 608 000 kr för Nybyggnation av padelbana på fastigheten Orrby 1:6 i Grums kommun

Projektets syfte är att locka fler barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning till föreningen och fysisk aktivitet, genom att bredda verksamheten med padel. En utomhusbana ska byggas intill föreningens tennisbanor. Initialt kommer klubben introducera padel via prova-på-tillfällen och genom samarbete med skolor, för att sedan kunna fortsätta med padelkurser och gruppträning i takt med att intresset växer.

HAMMENHÖG

Hammenhögs Idrottsförening har fått stöd med 821 000 kr för Nybyggnation av två padelbanor utomhus på Hammenhög 5:49, 5:48, 5:47, 5:46, 5:45 i Skåne län

Projektet syftar till att bygga två padelbanor utomhus. Föreningen vill skapa en ny verksamhet och bredda utbudet av idrotter i kommunen. Banorna ska ge möjlighet till organiserad föreningsverksamhet för att nå så många barn och ungdomar som möjligt.

JÄRVSÖ

Järvsö Jakt- och sportskytteklubb har fått stöd med 613 000 kr för Ombyggnation och anpassningar för personer med funktionsnedsättning, Fastigheten Förnebo 4:8

Projektet syftar till att anpassa föreningens fastighet så att föreningen kan starta upp skytteverksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Föreningen vill också bygga en bana och kurer för barn och ungdomar som passar för salongsgevär.

NORA

Nora LAWN Tennisklubb har fått stöd med 2 615 000 kr för Tillbyggnation av padelhall på Bikupan 18 i Nora kommun

Projektet syftar till att bygga en padelhall med två banor, i anslutning till den befintliga tennisanläggningen där omklädningsrum finns. Klubbens huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar under 25 år. Den befintliga hallen och nya padelhallen kommer att vara tillgänglighetsanpassade för att alla ska kunna spela.

OVIKEN

Persåsens skid- & kälkklubb har fått stöd med 4 015 000 kr för Ombyggnation och tillgänglighetsanpassning av anläggning för kälkåkning och cykling, Svedje 3:8 i Bergs kommun

Projektets syfte är att möjliggöra säker och tillgänglighetsanpassad kälkåkning i Persåsbacken. I projektet ingår bland annat att utjämna branta och ojämna partier i liftgatan och nedfarterna samt förbättra och tillgänglighetsanpassa liften, då dessa delar försvårar eller omöjliggör för yngre barn och personer med funktionsnedsättning att åka kälke. Verksamhet kommer att bedrivas både organiserat och spontant. Utöver detta kommer särskilda aktiviteter arrangeras, exempelvis prova-på-tillfällen, friluftsdagar för särskoleklasser, funktionshindersorganisationer och tävlingar. En ny och positiv effekt blir att samtliga nedfarter även kan användas på sommaren för cykling.

PITEÅ

Piteå Golfklubb har fått stöd med 5 015 000 kr för Nybyggnation av padelhall på Pitholm 86:1, Piteå Golfklubb

Projektet syftar till att bygga en padelhall med fyra banor i anslutning till klubbens utomhusbanor. Klubbens huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar under 25 år. Den nya padelhallen kommer att vara tillgänglighetsanpassad för att alla ska kunna spela.

SALA

SMK Sala har fått stöd med 2 575 000 kr för Nybyggnation av klubbstuga samt juniorbana på fastigheten Isätra 3:10 i Sala kommun

Syftet med projektet är att få igång ny motorverksamhet för ungdomar. Därför vill Sala Motorklubb anlägga en anpassad åkbana för juniorer som är enklare och säkrare än en folkracebana för vuxna. Föreningen ska även uppföra en klubbstuga med verkstadslokal. Genom det kan föreningen bedriva verksamhet hela året med mekarutbildningar i verkstaden och andra aktiviteter i klubbstugan såsom teoriträffar, genomgångar, virtuell bilsport och social samvaro. Idag finns inga möjligheter till den verksamheten.

SIMRISHAMN

Österlens Golfklubb har fått stöd med 1 415 000 kr för Nybyggnation Studio - fastighet Viks Fiskeläge 4:1

Projektet syftar till att anlägga en golfstudio. Föreningen vill bedriva golfträning året runt oavsett väder och klimat. Målgruppen för projektet är barn och ungdomar. Studion kommer även vara tillgänglighetsanpassad vilket gör det möjligt för handigolfare att använda den.

VETLANDA

Vetlanda skateboardförening har fått stöd med 5 015 000 kr för Nybyggnation av betongpark på Mogärde 20:1 i Vetlanda kommun

Projektets syfte är att främja och utveckla möjligheterna för barn och ungdomar i Vetlanda att åka skateboard, BMX, inlines och kickbike i organiserad form och som spontanidrott. Vetlanda Skateboardförening ska bygga en betongpark centalt i Vetlanda där både skolor och fritidsgård finns nära. Parken är framförallt tänkt att vara en anläggning som alltid är öppen och tillgänglig, även om föreningen kommer att ha organiserad verksamhet varje vecka och arrangemang i samarbete med skola och fritids.

VINGÅKER

Båsenberga Slalomklubb har fått stöd med 3 415 000 kr för Tillbyggnation av lift på Båsenberga 2:22 Vingåker, i Vingåkers kommun

Projektets syfte är att göra Båsenbergabacken och alpina aktiviteter tillgängliga för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. I projektet ingår att ersätta en knapplift med en ankarlift, bredda liftgatan och göra en del markanpassningar. Den nya ankarliften möjliggör att personer med skicarts, bi- och sitskis kan åka lift. Den gynnar även personer med funktionsnedsättning som har behov av att åka lift tillsammans med någon. Efter byggnationen kommer prova-på-dagar, friluftsdagar och aktiviteter i samarbete med bland annat funktionshindersorganisationer och särskolor att arrangeras.

VÄRSÅS

Tibro Bågskyttesällskap har fått stöd med 1 216 000 kr för Tillbyggnation av skyttehall på fastigheten Fröstorp 2:52

Projektet syftar till att möjliggöra bågskytteverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning genom att bygga en tillgänglighetsanpassad bågskyttehall. För närvarande bedrivs verksamheten utomhus sommartid, och vintertid i den lokala sporthallen som inte är tillgänglighetsanpassad eller ändamålsenlig för bågskytteverksamhet. Efter byggnationen ska föreningen i samarbete med funktionshindersorganisationer och andra aktörer i kommunen aktivt verka för att inkludera personer med funktionsnedsättning i verksamheten genom träningar, läger, prova-på-tillfällen och andra organiserade verksamheter.

ÖREBRO

RSMH-Örebro, Riksförbundet för social och mental hälsa har fått stöd med 72 000 kr för Tillgänglighetsanpassning av föreningslokal på fastigheten - Balladen 4 i Örebro kommun

Projektets syfte är att utveckla föreningens verksamhet med nya aktiviteter och göra lokalen tillgänglig för medlemmar och övriga besökande med rörelsenedsättning. I dagsläget kan inte alla som vill delta, då föreningens nya lokal inte är tillgänglighetsanpassad. Inom ramen för projektet ska en trapphiss och RWC installeras. Efter anpassningarna vill föreningen starta nya aktiviteter som exempelvis yoga och bokcirklar. Verksamheten kommer att utformas för och med medlemmarna, med utgångspunkt från deras särskilda behov av trygghet, lugn och deltagande på egna villkor.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2020-09-22.