Lokalstöd april 2019

Vid årets 10 april 2019 beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 200 miljoner kronor till 55 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Här kan du se beviljade lokalstöd.