Projektstöd april 2019

Vid årets andra sammanträde 10 april 2019 beviljade Arvsfondsdelegationen drygt 200 miljoner kronor till 55 nyskapande och utvecklande projekt över hela Sverige. Här kan du se beviljade projektstöd.