Bildsamt - bilder som stöd i samtal om våld

Bildsamt- bilder som stöd i samtal om våld drivs av DART- kommunikations- och dataresurscenter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet är att göra det möjligt för personer i behov av kommunikationsstöd att samtala om våld.

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Göteborg

Projektet drivs av DART Kommunikations- och dataresurscenter Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Göteborg

Adress: 
DART
Kruthusgatan 17
411 04 GÖTEBORG
Telefon: 
031-342 08 10

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet med projektet är att göra det möjligt för personer med kommunikativ och kognitiv funktionsnedsättning i behov av kommunikationsstöd att samtala om våld. Kommunikationsstöd eller så kallad Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) innebär hjälpmedel och metoder som syftar till att möjliggöra kommunikativ delaktighet i det vardagliga livet. Ett exempel på kommunikationsstöd är att använda bilder under ett samtal för att underlätta förståelse och kommunikation.

Enligt flera undersökningar så är kunskapen om våld mot personer med funktionsnedsättningar bristfällig. En amerikansk rapport visade att mellan 2009-2011 var män med funktionsnedsättning nästan dubbelt så mycket utsatta för våld än män utan funktionsnedsättning. Kvinnor med funktionsnedsättning var tre gånger mer utsatta för våld än kvinnor utan funktionsnedsättning. Personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter löper ännu större risk att utsättas för våld på grund av deras svårigheter att berätta om vad de utsatts för.

Mål

Inom projektet kommer vi att inventera vilka verksamheter och vilken personal som kan komma att möta personer i behov av kommunikationsstöd i förebyggande, upptäckande och/eller hanterande samtal kring våld. Vi kommer också att inventera vilka bilder, metoder och material som idag finns tillgängliga för samtal om våld med personer i behov av kommunikationsstöd. Ytterligare en del av projektet är utveckling av utbildningar som kommer att innehålla information om kommunikationssvårigheter och kognitiva svårigheter, om våld och hur man bemöter och samtalar med en person i behov av kommunikationsstöd som utsatts eller riskerar att utsättas för våld. Under projektet kommer vi även att ta fram samtalspaket bestående av bildstödsmaterial med tillhörande anvisningar som kan användas för samtal om våld med personer i behov av kommunikationsstöd.

Allt material kommer att samlas på en öppen webbaserad resurs där man kan ladda ner materialet, titta på filmer och själv skapa och redigera bildstöd. Hemsidan kommer att länkas till den webbaserade bildstödsresursen www.bildstod.se som utvecklats inom Arvsfondsprojektet KomHIT.

Slutligen kommer vi att utvärdera ovanstående material och metoder tillsammans med ungdomar och vuxna i behov av kommunikationsstöd samt personal som arbetar i berörda verksamheter.

Samarbete

Projektet drivs i samarbete med:

FUB Västra Götaland

Autism- och asperger föreningen distrikt Göteborg

IfA intressegruppen för assistansberättigade

Gymnasiesärskolan i Alingsås

Barnhuset (Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg). 

Senast uppdaterad: måndag, 17 juni, 2019 - 16:38

Följ projektet på