Borlänge - möjligheternas stad

Vi arbetar för att fler ska ta en aktiv roll i integrationsarbete genom föreningslivet. Vi vill engagera alla föreningar i Borlänge för att skapa ömsesidig förståelse mellan nyanlända barn och unga, etablerade Borlängebor och barnens föräldrar.

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Borlänge

Projektet drivs av Borlänge Stora Tuna Bandyklubb

Adress: 
Paradgatan 6,
784 63 Borlänge
Telefon: 
070-541 5515

Tabs

Projektfakta

Syfte

Projektet syftar till att utveckla intresset hos flera att ta en aktiv roll i integrationsarbete genom föreningslivet. Projektet är en kraftsamling med totalt ett 50-tal föreningar som vill skapa ömsesidig förståelse mellan nyanlända barn och unga, etablerade Borlängebor, och inte minst mellan barnens föräldrar. 

Mål

Med hjälp av Borlänge kommmun och Dalarnas Skolidrottsförbund vill vi nå alla barn i Borlänge.

Ett mål är att starta skolidrottsföreningar i varje skola. Skolidrottsföreningarna ska vara elevstyrda, sätta integrationsfrågor i första rummet, ingå i ett nätverk för att kunna stötta varandra och successivt övergå till att bli självgående och självfinansierade. 

Huvudmålet är att under projekttiden rekrytera 600 nya medlemmar till Borlänges föreningar och dessutom tillräckligt med ledare.

Projektets överlevnad

Projektet ska bidra till att bygga upp verksamheten under en treårsperiod på ett sätt så att den blir självgående, bland annat genom att målgruppen blir ambassadörer och drivande i de skolidrottsföreningar som startas. Under projekttiden letas även ny finansiering och samarbetspartners, härunder lokala sponsorer. 

Målgruppens delaktighet

I en förstudie konstaterade Borlänge St. Tuna Bandyklubb att föreningslivet i Borlänge inte till fullo nyttjas som resurs i integrationsarbetet. Hela projektet syftar till att göra målgruppen mera delaktig i föreningslivet.

Samarbete

Föreningslivet i Borlänge kommun, Borlänge kommun, samtliga 25 skolor i Borlänge kommunen, Dalarnas Skolidrottsförbund, Dala Sports Academy (Högskolan Dalarna), Stora Tuna IK friidrott, Stora Tuna IK fotboll, Borlänge Bandy, Dalarnas Idrottsförbund, Stora Tuna Orientering, Borlänge Basket, KFUM Borlänge, Borlänge Simsällskap, Borlänge Kampsportsförening, Bullermyrens IK, Dala Active Skaters, SWESOM FC, Dalkurd, IK Brage.

Senast uppdaterad: onsdag, 24 maj, 2017 - 13:20

Följ projektet på