Bubblis

Bubblis ska vara en attraktiv och tillgänglighetsanpassad mötesplats för människor med olika diagnoser och funktionsnedsättningar.

Projektstöd
Pågående
Funktionsnedsättning
Örebro

Projektet drivs av Studieförbundet Bilda Svealand

Adress: 
Fabriksgatan 8
702 10 Örebro

Tabs

Projektfakta

Syfte

Bubblis ska vara en attraktiv och tillgänglighetsanpassad mötesplats för människor med olika diagnoser och funktionsnedsättningar. Det ska vara ett forum där människor kan mötas, utbyta erfarenheter och stötta varandra, en träffpunkt med anpassade verksamhetslokaler för föreningar som riktar sig till projektets målgrupp. Allmänheten ska kunna få information och stöd om olika diagnoser, funktionsvariationer och sjukdomar.

Projektets överlevnad

Efter projektets slut avser stödmottagaren att fortsätta driva verksamheten i egen regi.

Målgruppens delaktighet

Mötesplatsen ska utformas och verksamheten utvecklas i nära samarbete med patient- och brukarföreningar i Örebro.

Senast uppdaterad: torsdag, 27 september, 2018 - 12:05

Följ projektet på