Center för information om destruktiva subkulturer

Ett center på Fryshuset som arbetar mot och har bred kunskap om destruktiva subkulturer, sammanställer information (teoretisk och praktisk), förebygger, minskar och stryper nyrekryteringen med syfta att försvaga subkulturernas ställning.

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Malmö och Göteborg

Projektet drivs av Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset

Adress: 
Box 92022
120 06 STOCKHOLM

Tabs

Projektfakta
Senast uppdaterad: måndag, 22 augusti, 2016 - 21:13