DATE - Delaktighet, Attitydförändring, Tillgänglighet för Elever

DATE Delaktighet, Attitydförändring och Tillgänglighet för Elever. Projektet DATE ska ta fram ett lärmaterial för att arbeta med likabehandling och tillgänglighet i skolan. 

Projektstöd
Pågående
Barn
Stockholm

Projektet drivs av Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO)

Adress: 
Box 1386
172 27 SUNDBYBERG

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet med DATE är att särskilt uppnå god delaktighet och bemötande i skolan för elever med funktionsnedsättning.

Mål

Det övergripande målet med DATE är att skapa förändring av attityder genom att erbjuda ett lärmaterial för elever där de får möjlighet att lära sig om människors olika förutsättningar och hur vi kan skapa miljöer som bjuder in och är till för alla. Materialet ska kunna användas som en del av likabehandlingsarbetet genom den ordinarie undervisningen.

Vår vision är en skola där elever oavsett funktionssätt känner sig bekväma med sin situation, och deltar fullt ut i skolverksamheten.

DATE kommer lanseras 2014 och erbjudas fritt till alla skolor.

Senast uppdaterad: torsdag, 18 augusti, 2016 - 16:00

Följ projektet på