Delaktighet och Stöd

Ett projekt för vuxna personer med funktionsnedsättning och för föräldrar. Vi ordnar mötesplatser där delaktighet, självständighet och det utökade föräldraskapet diskuteras.

Projektstöd
Pågående
Funktionsnedsättning
Göteborg

Projektet drivs av Stiftelsen Bräcke Diakoni

Adress: 
Box 21062
418 04 GÖTEBORG

Tabs

Projektfakta

Syfte

Att personer med funktionsnedsättning ska bli mer delaktiga och få utökad makt i sitt liv.

Att föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning ska bli erkända och uppmärksammade i sitt omsorgsansvar.

Mål

Projektet skapar mötesplatser där det delaktighet, självbestämmande och "det utökade" föräldraskapet står i centrum.

 • Vi ordnar samtalskvällar, föreläsningar och workshops för målgrupperna.
 • Vi deltar på konferenser och håller seminarier till professionella.
 • Vi syns i media och debatter.

Projektets överlevnad

Genom våra medsökande och samarbetspartner kommer projektet att leva vidare i deras ordinarie verksamheter. Erfarenheterna sprids genom de personer som har varit med samt i skrivna forum; brev, hemsidor och liknande.

Målgruppens delaktighet

Genom deltagande i referensgrupp, expertgrupp och workshop är målgrupperna med i projektplaneringen.

Samarbete

 • Anhörigas Riksförbund
 • RBU Göteborg
 • FUB – föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
 • DHR Göteborgsavdelningen (Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder)
 • Göteborgs moské
 • Göteborg islamic center
 • Göteborgs stad/Örgryte Härlanda
 • Västra Götalandsregionen LaSSe brukarstödcenter
 • Göteborgs stad/Lots för barn med funktionsnedsättnin
 • HSO (Handikappförbunden)
 • Göteborgs stad/projekt 16-25
 • Lundby församling
 • Bräcke Östergårds kamratförening
 • Anne-Marie Stenhammar. Utredare, föreläsare
 • Personlig koordinator Projekt Bräcke Diakoni
 • Puzzlet Projekt Bräcke Diakoni
 • Föreningen 22q11

 

 

Senast uppdaterad: fredag, 19 augusti, 2016 - 17:00

Följ projektet på