Egen styrka

Egen styrka är projektet som uppmärksammar, stärker föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd och sprider kunskap om vad gruppen behöver och har rätt till.

Projektstöd
Avslutat
Funktionsnedsättning
Stockholm

Projektet drivs av Riksförbundet Attention

Adress: 
Tjurhornsgränd 6
121 63 JOHANNESHOV

Tabs

Projektfakta
Senast uppdaterad: onsdag, 31 maj, 2017 - 13:41

Följ projektet på