En rättighetsbaserad skola RBS

Unicef startar nu med hjälp av finansiering från Allmänna Arvsfonden ett pilotprojekt i sju skolor i Sverige för att undersöka vad som händer om skolans verksamhet genomsyras av FN:s barnkonvention. Kan skolan bli en inkluderande plats för alla?

Projektstöd
Avslutat
Barn
Göteborg

Projektet drivs av UNICEF SVERIGE

Adress: 
Box 8161
104 20 STOCKHOLM

Tabs

Projektfakta
Senast uppdaterad: fredag, 2 juni, 2017 - 15:16

Följ projektet på