En webbutbildning om kommunikation och demens

Projektet ska öka kunskapen om kommunikativa begränsningar hos personer med demens och hur dessa kan bemötas genom att ta fram en avgiftsfri webbutbildning.

Projektstöd
Pågående
Funktionsnedsättning
Stockholm

Projektet drivs av Stiftelsen Svenskt Demenscentrum

Adress: 
Sveavägen 155
113 46 Stockholm

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet med projektet är att öka kunskapen om kommunikativa begränsningar hos personer med demens och hur dessa kan bemötas. Detta ska projektet göra genom att ta fram en avgiftsfri webbutbildning tillsammans med sina samarbetspartners, CEDER, Svensk demensforskning och Demensförbundet.

Varje år insjuknar 25 000 personer i demenssjukdom i Sverige, de allra flesta är äldre, i sällsynta fall insjuknar man innan 60 års ålder. Efter 65 års ålder ökar risken avsevärt och man räknar med att var femte person över 80 år är drabbad. Majoriteten av dessa bor hemma och vårdas främst av anhöriga. Många som får demens blir påtagligt drabbade när de inte längre kan kommunicera som de tidigare kunde, många anhöriga runt personen med demens upplever frustration över att inte längre kunna göra sig förstådda eller kunna tolka personen. Behovet av möjlighet att kunna fortsätta kommunicera och förstå varför förändringen uppstår är stort både för drabbad och anhörig.

Mål

Målet är att skapa större säkerhet, trygghet och lugn hos anhöriga och andra nära personer i bemötande av personer med demens.

Projektets överlevnad

Efter avslutat projekt kommer Stiftelsen Svenskt Demenscentrum fortsätta att ta ansvar och driva utbildningarna.

Senast uppdaterad: fredag, 8 mars, 2019 - 15:09

Följ projektet på

Projektets hemsida