Ett Grönare Lund

Ett Grönare Lund är ett stadsodlings- och demokratiprojekt inom biståndsorganisationen ABC. Projektets verksamhet centreras kring stadsnära ekologisk odling tillsammans med barn, ungdomar och unga vuxna.

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Lund

Projektet drivs av Föreningen ABC Aktiva insatser för människa och miljö

Adress: 
Krafts Torg 12A
223 50 LUND

Tabs

Projektfakta

Syfte

Övergripande syfte

Ett Grönare Lunds övergripande syfte är att med ekologisk stadsodling som medel, stärka demokrati och delaktighet bland ungdomar mellan 9-25 år på Linero i östra Lund. 

Mål

Övergripande målsättning

Projektets treåriga mål är att skapa en arbetsmodell för socialt och miljömässigt arbete som fungerar i urbana miljöer. Denna arbetsmodell kommer sammanställas i form av en metodbok som kommer sammanställas under sista projektåret (2014), digitalt på hemsidan www.vaxaochgro.se och även tryckt i form av en bok.

Projektets överlevnad

Det som är unikt med Ett Grönare Lund är att projektet successivt skapar en arbetsmodell som kan spridas vidare till andra områden och städer. Organisationer, kommuner och/eller fritidsgårdar i andra delar av Sverige kan med hjälp av våra metoder starta och driva ungdomssatsningar eller andra typer av satsningar där stadsodling används som en form av demokrativerkstad. Vår arbetsmodell har potential att inspirera och vägleda främjandet av hållbara, gröna och välintegrerade områden. Ekologisk stadsodling kan därhän utgöra knutpunkten för mötet mellan människor över potentiella barriärer så som ålder, bakgrund, etnicitet, kön och socioekonomisk tillhörighet.

Genom att sammanföra olika organisationer, offentliga instanser och bolag, föreningar, beslutsfattare och framförallt individer som vill vara delaktiga i skapandet av hållbara samhällsförändringar, utgör modellen inom Ett Grönare Lund en nyskapande och långsiktig satsning. 

Senast uppdaterad: torsdag, 18 augusti, 2016 - 21:00