Ett värdskap för alla

Vill du vara med på evenemang i Göteborg? Team Göteborg är en volontärpool där alla kan vara med, träffa nya vänner, uppleva evenemang, och få nya erfarenheter. Projektet Ett Värdskap för Alla ger de som behöver extra stöd hjälp att vara med.

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Göteborg

Projektet drivs av Föreningen Passalen

Adress: 
caroline@passalen.se

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet med ett värdskap för alla är att komplettera Team Göteborg med metoder till att inkludera gruppen, unga med funktionsvariation. Skapa möjlighet för målgruppen att få vara med, på lika villkor, som alla andra värdar. Detta ger Team Göteborg en ytterligare dimension i sin verksamhet och skapar tillgänglighet för en målgrupp som idag hamnar utanför systemet.

Mål

Målen med projektet är att skapa möjlighet för unga med funktionsvariation att vara med, på lika villkor i Team Göteborg. Vi vill utveckla en metod för delaktighet för unga med funktionsvariation och anpassa utbildningar och material efter individens behov. Vill vill också öka anställningsbarheten bland volontärerna i Team Göteborg, detta genom erfarenhet, kunskap, kontaktnät och ökat självförtroende i arbetssituationer. Ett annat mål är att visa volontärerna hur viktiga de är för evenemangen och sin stad. Långsiktigt kan ett sådant arbete bidra till att bryta fördomar som finns, gällande kön, etnicitet, bakgrund, hudfärg, funktionsvariationer etc.

Projektets överlevnad

För att skapa långsiktighet i projektet har vi under första arbetat med att förankra och undersöka hur det ser ut. Under år ett hade vi 5 anmälda med något behöv av stöd. När vi under år två öppnade upp för ansökningar ansökte mer än 40 stycken ungdomar som hade behov av någon form av stöd. Till tredje året hoppas vi vara än mer integrerad i den befintliga verksamheten och kommer arbeta mer med mentorsprogram.

Samarbete

Vi samarbetar brett med handikapp organisationer men även med evenmangsproducenter. Föreningen Autism, Bräcke Diakoni, HSO i Göteborg men också Göteborgs Girot, West Pride, Kulturkalaset, Kultur i Väst etc.

Senast uppdaterad: fredag, 19 augusti, 2016 - 16:00

Följ projektet på