Filmklubben

Filmvisning för barn och unga i lokal samlingslokal hösten 2013

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Växjö

Projektet drivs av Reaktor Sydost

Adress: 
Vilhelm Mobergs gata 2
352 36 VÄXJÖ
Telefon: 
0733477912

Tabs

Projektfakta

Syfte

Vi vill, med film från världens alla hörn och ur hela filmhistorien, stärka självkänslan hos ungdomar. Filmen hjälper oss att vrida och vända på verkligheten. Skapa perspektiv. Diskussionerna efter filmen leder till engagemang. Nya vänner, intressanta samtal, kanske rent av bättre studieresultat. Men viktigast – tänkande människor som kan lyssna till andra, reflektera och bilda sig en egen nyanserad uppfattning om verkligheten.

Mål

Filmvisning med filmsamtal för och av ungdomar. Vuxna ger tips och förtroende, ungdomarna agerar och bestämmer.

Video-on-demand-tjänster skapar tillgänglighet. Målgruppen styr val av plats och inte tvärtom – behövs en stor bio blir det där, är det mysigare med tjockmattorna i gympasalen blir det där.

Filmklubben ska drivas vidare på liknande sätt efter projektets slut. Målet är att bygga för en ekonomi som räcker till två tjänster och ett antal frilansare.

Intäkterna baseras på det medlemmarna betalar för att få se film och delta i samtalen.

Målgrupp

13-19 åringar i stad och på landsbygd.

Mål

  •  Stärka självkänslan hos ungdomar 13-19 år.
  •  Bidra till ett ökat samhällsengagemang hos dessa ungdomar.
  •  Hjälpa en ny generation erövra ett bredare filmutbud.
  •  Bättre social samvaro genom bredare nätverk och kontakter.
  •  Utökad kunskap inom rörliga medier.
  •  Ge ungdomar arbetsreferenser.
  •  Minst 100 filmklubbar över hela landet inom tre år.

Projektets överlevnad

2014: År 1

Målsättning: Starta 10-25 filmklubbspiloter regionalt

Fokus på unga människor 13-16 år

Skapa en kommunikationslösning online (pilot)

Cirklar online

Hitta förebilder

Skapa lokala möten mellan människor i olika åldrar

Konceptualisera

 

2015: År 2

Målsättning: Putsning

Manualer klara

Spontan ökning av klubbar i landet

Omvärldsbevakning

 

2016: År 3

Målsättning: Spridning nationellt (100+)

Kansli arbetar med webb/kommunikation, utveckling och uppföljning

Målgruppens delaktighet

Det är ungdomarna som driver klubbarna och med stöd är det de som väljer ut filmerna som ska visas.

Diskussionerna efter filmen kan bli intressanta samtal som leder till engagemang, nya vänner, kanske rent av bättre studieresultat.

Engagemanget baseras på den egna drivkraften. Det ska dessutom finnas en uppgift för alla som vill engagera sig i Filmklubben t.ex. filmbokare, samtalsledare, tekniker, marknadsförare etc.

Att själv få arrangera ger erfarenheter och referenser att bära med sig vidare i livet.

Samarbete

Projektet drivs av de regionala filmresurscentrumen Reaktor Sydost och Film i Jönköpings län och studieförbundet Bilda Sydöst. Vi ämnar samarbeta med biografer, fritidsgårdar, filmorganisationer, distributörer, kommuner mfl

Senast uppdaterad: torsdag, 18 augusti, 2016 - 17:00

Följ projektet på