FIPOH - Flerspråkig information om psykisk ohälsa

Projektstöd
Pågående
Barn
Malmö

Projektet drivs av Glokala folkbildningsföreningen

Adress: 
Sofielunds Folketshus, Rolfsgatan 16
214 34 Malmö

Tabs

Projektfakta

Om projektet

Projektet syftar till att förbättra den psykiska hälsan bland barn och ungdomar med erfarenhet av flykt, och därmed bredda möjligheterna till en större delaktighet i samhället, samt öka kunskapen om psykisk ohälsa/hälsa generellt hos målgruppen. Målet är att skapa ett webbaserat informationscenter, om psykisk hälsa/ohälsa riktad till barn och ungdomar med erfarenhet av flykt. Informationscentret ska framförallt med målgruppsanpassad kommunikation, med hänsyn till språk, visuellt uttryck och form ge kunskap om psykisk hälsa. Dessutom kommer det finnas tips och information om olika verktyg som avslappningsövningar, vad man kan tänka på som anhörig/närstående. Projektet kommer tillsammans med målgruppen, psykologer och läkare ta fram information och underlag, för att därefter producera filmer och material, som översätts på aktuella språk. Information om KIPH, kommer att spridas genom samarbetspartners och fortsatt spridningsarbete. Efter projekttidens slut, kommer KIPH att leva vidare på samma webadress, och kommer att kunna länkas till på andra forum. Projektets huvudman kommer att fortsätta finansiera internetkostnaderna.

Senast uppdaterad: onsdag, 11 januari, 2017 - 16:06

Följ projektet på