Fler i Rugbyrörelse

Projektet ska utveckla formerna för rugbyträning och därmed kunna inkludera fler målgrupper i en verksamhet som ska kretsa kring rörelseglädje, sociala sammanhang och fysisk aktivitet.

Projektstöd
Pågående
Barn
Trelleborg

Projektet drivs av Pingvin Rugby Club

Adress: 
Box 310
231 27 Trelleborg

Tabs

Projektfakta

Syfte

Pingvin Rugby Club ska utveckla formerna för rugbyträning och därmed kunna inkludera fler målgrupper i en verksamhet som ska kretsa kring rörelseglädje, sociala sammanhang och fysisk aktivitet. I projektet ska olika varianter av rugby testas.

Mål

Målet är dels att inkludera fler i sporten, dels att formulera spridningsbara metoder för andra föreningar som vill utöka sin verksamhet. En av varianterna riktar sig till mindre barn 3-6 år där fokus ligger på rörelse och gemenskap. Föreningen ska även starta en Mixed Ability sektion för personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med föreningens ordinarie medlemmar ska sektionen utveckla former för träning och tävling där alla kan delta på lika villkor.

Projektets överlevnad

Efter projektet ska föreningen erbjuda andra rugbyföreningar de metoder som utvecklats under projekttiden. Aktiviteterna för personer med funktionsnedsättning, små barn och äldre personer ska bli ordinarie verksamhet inom Pingvin Rugby Club.

Senast uppdaterad: måndag, 2 mars, 2020 - 12:01

Följ projektet på

Projektets hemsida