Från handling till vidareutveckling

Vårt mål är att kvinnor med funktionsnedsättning som blir utsatta för våld ska, precis som alla andra kvinnor, få det stöd de kan behöva och har rätt till.

Projektstöd
Avslutat
Funktionsnedsättning
Göteborg

Projektet drivs av Stiftelsen Bräcke Diakoni

Adress: 
Box 21062
418 04 GÖTEBORG

Tabs

Projektfakta

Syfte

Bidra till att även kvinnor med funktionsnedsättning som blir utsatta för våld ska, få det stöd de kan behöva och har rätt till.

Mål

Genom många kontakter arbeta för dels spridning av kunskap och lyfta frågan dels bidra till fortsatta kunskapshöjning genom ett nationellt centrum.

Projektets överlevnad

Projektet är avslutat.

Senast uppdaterad: torsdag, 18 augusti, 2016 - 18:00

Följ projektet på