Fritid för alla

Projektet syftar till att ge barn och ungdomar med funktionsnedsättning tillgång till ordinarie fritidsverksamheter och skapa möten mellan barn och unga med olika behov. 

Projektstöd
Avslutat
Funktionsnedsättning
Göteborg

Projektet drivs av Föreningen Passalen

Adress: 
Vestagatan 2
416 64 GÖTEBORG

Tabs

Projektfakta

Syfte

  • Utveckla modell och metoden Integrerad Arena
  • Föreläsa och utbilda fritidsledare/fritidspersonal
  • Stötta verksamheter som vill inkludera ny målgrupp

Mål

  • Skapa fritidsverksamheter där alla kan vara med ovasett funktionsförmåga.
  • Skapa vägar och möjlighet till egenvalt delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning.

 

Projektets överlevnad

2014 inleder vi samarbetet med Inkludera Invest. Tillsammans är målsättningen att på 10 år finnas representerade inom Sveriges alla län. Metoden Integrerad Arena ska vara en etablerad vetenskaplig modell att arbeta efter för kommun och landsting. Fritid för alla begreppet ska vara etablerat inom universitetsutbildningen för fritidspedagoger liksom fritidsledarutbildningen. 

 

Målgruppens delaktighet

Passalens verksamhet skaledas och styras av de unga som finns och utgör målgruppen. Detta görs genom ett Barn och Ungdomsråd. För att skapa delaktighet för barnen och de unga måste vi arbeta med de funktioner som vi kallar för "påverkarna" Det innebär föräldrar, assistenter, boendepersonal, andra myndigheter, som skapar möjlighet eller hinder för delaktigheten. När vi kan påverka dem att "släppa fram och släppa in" målgruppen når vi resultat.

 

Samarbete

Fritid för alla projektet bedrivs i samarbete med flera olika organisationer och verksamheter, för att nämna några:

  • Göteborgs Stad
  • Idrotts och föreningsförvaltningen
  • Frilagret
  • Arena 29
  • Göteborg Co. 
Senast uppdaterad: torsdag, 18 augusti, 2016 - 16:00