FritidsGuider

Studier har visat att alla barn och unga inte finner sig tillrätta i dagens föreningliv. Målgruppen för FritidsGuider är därför barn och unga som av olika skäl behöver extra stöd att övervinna de hinder som kan finnas för att uppnå en aktiv fritid.

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Umeå

Projektet drivs av Röda Korset Röda Korset Umeåkretsen

Adress: 
Rådhusesplanaden 10-12
903 28 UMEÅ
Telefon: 
0902059603

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syfet med verksamheten är att barn och unga från idag underrepresenterade grupper inom föreningslivet ska ger ökade förutsättnignar att skapa sig en aktiv fritid.

Mål

Projektmålet är att skapa en permanent Röda Kors verksamhet (FritidsGuider) i Umeå som årligen lotsar 80-100 barn/unga till en fritidsaktivitet som blir långvarig. Under projekttiden kommer ett koncept för FritidsGuider att tas fram som efter projekttidens slut kommer erbjudas till andra röda Kros kretsar som vill starta liknande verksamhet i sin kommun.

Projektets överlevnad

Verksamheten FritidsGuider kommer efter projekttiden bedrivas stadigvarande av den lokala Röda Korskretsen i samarbete med exempelvis stat, kommun eller sponsorer som stiftelser och företag.

Konceptet för FirtidsGudier kommer under projektet att testas i tre pilotkommuner för att sedan lanseras som en permanent verksamhet inom Svenska Röda Korset.

Målgruppens delaktighet

Startskottet för FritidsGuider var när vi tillsammans med målgruppen insåg att det behövs en länk mellan barn/unga och föreningslivet, eftersom förenignlivet inte själva klarar av att tillgodose de behov som uttrycks av barn/unga inom underrepresenterade grupper som vill delta. Sedan våren 2014 har representanter från våra målgrupper varit delaktiga i planeringen av hur en sådan verksamhet skulle kunna se ut.

Målgruppens erfarenheter ligger till grund för styrningen av projektet och de kommer vara delaktiga som referensgrupp. Verksamheten kommer att utvecklas av dem i rollen som teamledare, volontärer och som guidade deltagare. Strukturen i verksamheten garanterar på så vis att verksamheten fortlöpande utvecklas av målgruppen, även efter projekttidens slut.

Samarbete

Umeå Fritid Föreningsbyrån - Erfarenheter och kunskap om förenings- och inkluderingsfrågor, samt kanal till Umeås föreningsliv

Västerbottens idrottsförbund & SISU idrottsutbilddarna - Kanal till alla idrottsföreningar i Umeå, erfarenheter av inkluderingsfrågor samt att utbilda föreningar i olika frågor som rör föreningsorganisation och likabehandling

Svenska Röda Korset (SRK) - Kommer vara behälpliga i att ta fram röda kors kretsar där det är lämpligt att testa konceptet FritidsGuider

Studieförbund - för utbildnign av föreningar i normkritik och ett gott mottagande av medlemmar från underrepresenterade grupper.

Därtill föreningar, fritidsgårdar, skolor och bibliotek kan vara potentiella samarbetspartners under projektets gång.

Senast uppdaterad: tisdag, 21 november, 2017 - 17:24

Följ projektet på

www.umeakretsarna.se
www.facebook.com/fritidsguider