Funkis

Syftet med Funkis är att skapa en mötesplats för barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och deras familjer.

Projektstöd
Pågående
Barn
Linköping

Projektet drivs av KFUM Linköping

Adress: 
Snickaregatan 35
582 28 Linköping

Tabs

Projektfakta

Om projektet

Målet med verksamheten är att bryta och motverka den ofrivilliga isolering och det utanförskap dessa barn och deras familjer ibland hamnar i. Den primära målgruppen är barn med NPF i Östergötland i åldrarna 3-11 år.  Den sekundära målgruppen är föräldrar och syskon. Metoden för verksamheten är att bygga upp en mötesplats, anpassad efter målgruppens behov i form av en lugn miljö, som samtidigt lockar till lek. Utöver det erbjuds aktiviteter med fokus på kroppen i rörelse, syskonsträffar och utbildningar för föräldrar. Parallellt med de olika verksamheterna sker också erfarenhetsutbyten. Efter avslutad projektperiod kommer verksamheten att bli en del av KFUM Linköpings ordinarie verksamhet. Projektet vill även sprida informationen om verksamheten till kommuner, organisationer och föreningar runtom i landet.

Senast uppdaterad: tisdag, 26 mars, 2019 - 10:09

Följ projektet på