Funkisprojektet

Funkisprojekt handlar om normer kopplat till funktionsförmåga, hbtq och rättigheter. Fokus är normkritiska utbildningar. 

 

Projektstöd
Avslutat
Funktionsnedsättning
Stockholm

Projektet drivs av Riksförbundet för homosexuella, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL)

Adress: 
RFSL Stockholm
Box 3444
103 69 Stockholm
Telefon: 
08-501 629 61

Tabs

Projektfakta

Syfte

Vi vill med Funkisprojektet skapa bättre förutsättningar för hbtq-personer med erfarenheter av olika funktionsvariationer både inom RFSL verksamheter, funktionshinderorganisationer och inom LSS-verksamheter.

Mål

Att RFSL-förbundet, RFSL Stockholm och RFSL Ungdoms kanslipersonal genomgår utbildning inom området funktionsförmåga och tillgänglighet.  Att normbrytande personer som är verksamma inom LSS-verksamheter, RFSL, personer som har rätt till LSS-insatser och funkisorganisationer har ökade möjligheter att vara öppna på sin arbetsplats och boende med vem de är, deras funktionsförmåga och hur de lever.

Att RFSL ser över sina lokaler och metodmaterial tillgänglighet. Att skapa referensgrupper för de olika utbildningsinsatserna, för att på så sätt säkra att målgruppen är delaktiga och får en utbildningsinsats som de efterfrågar.  Att producera ett normkritiskt utbildningsmaterial riktat till projketets tre målgrupper. 

 

Projektets överlevnad

Erfarenheterna från de olika normkritiska utbildningsinsatserna och dess olika metodmaterial kommer att integrerats i RFSL befintliga utbildningsupplägg. Utöver detta kommer varje enskild verksamhet, organisation och arbetsplats vi utbildat få ett material och metodkitt för att fortsätta det normkritiska arbetet för att stärka allas rättigheter att vara hbtq-person. 

Samarbete

I Funkisprojektet samarbetar RFSL med en mängd olika funktionshinderorganisationer, personer med erfarenheter av olika funktionsvariationer, LSS-verksamheter och aktivister. 

Senast uppdaterad: måndag, 9 september, 2019 - 13:25

Följ projektet på