Glappet/Scen Totalnormal

Fanzingo vill tillsammans med andra verksamheter som vänder sig till målgruppen unga med psykisk ohälsa utforma en oberoende scen där kreativa uttryck kan skapa återhämtning, personlig empowerment och social förändring i samhället.

 

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Stockholm

Projektet drivs av Föreningen Fanzingo

Adress: 
Rotemannavägen 10
145 57 NORSBORG
Telefon: 
0736707248

Tabs

Projektfakta

Syfte

Projektet Glappet syftar till att öka möjligheterna för unga med erfarenhet av psykisk ohälsa att, utifrån sitt engagemang och sin kreativitet, hitta social gemenskap och en meningsfull sysselsättning under en återhämtningsfas.  Syftet är också att öka möjligheten för målgruppen att påverka samhällsdebatten om psykisk ohälsa och psykiatri. Projektet vill också öka samverkan och förståelse mellan deltagare, verksamheter, vårdenheter, organisationer och föreningar inom området. 

Mål

Föreningen Fanzingo vill tillsammans med andra verksamheter som vänder sig till målgruppen utforma en oberoende mötesplats där kreativa uttryck kan skapa återhämtning, personlig empowerment och social förändring i samhället. Mötesplatsen kommer bestå av en scen där vi genomför planerade evenemang som deltagarna fyller med sina kreativa uttryck t ex musik, poesi, radio, samtal, utställningar etc.  

Projektets överlevnad

Psykisk ohälsa uppmärksammas mer och mer i media. Samtidigt så inleds många spännande projekt och utredningar om kulturens roll i vården. Och  eftersom verksamheten både kan ses som en kulturverksamhet och som ett komplement till vård hoppas vi på ett lite bredare urval av framtida finansiärer efter projekttidens slut.

Vi ser det som en fantastisk möjlighet för alla parter att kunna samverka med teater, scen, kompetens inom verksamhet med personer som har erfarenhet av psykisk ohälsa. Vi tror också att intresse och insikt om hur många personer som på ett eller annat sätt har erfarenhet med psykisk ohälsa gör att denna fråga kommer ha en framträdande roll i den offentliga debatten och att det kommer finnas stort intresse av att vara en aktiv part i den debatten.

Målgruppens delaktighet

Många av deltagarna i vårt pågående projekt Radio Totalnormal har negativa erfarenheter av arbetsmarknadsåtgärder och praktik. Det kan vara sånt som att de känt sig utnyttjade som gratis arbetskraft eller att de fått utföra arbetsuppgifter som är "på låtsas". I det projektet och i nystartade Glappet erbjuds målgruppen att genomföra aktiviteter som är på riktigt och där deras initiativ tas på allvar. Alla uppgifter kräver att de jobbar självständigt och på eget initiativ, något som kan vara jobbigt, men som vi kan se leder till en vilja och lust att skapa. Det är en viktig del av projektet då vi kan se att skaparlust är mycket viktigt för människor som befinner sig i en återhämtningsfas.

Vi kommer även att arbeta med att inkludera “personal” från samhällets vanliga vårdsammanhang som får komma i kontakt med de “patienter” de ska jobba med på ett helt annat sätt än det de vanligen gör. Vi kommer aktivt att arbeta med inbjudningar till olika vårdande myndigheter och också utbildningar. Detta sätt att arbeta har prövats i pilotformat med Radio Totalnormal och vi har sett hur det skapar helt unika möten som stärker både personal och deltagare genom en helt ny typ av relation. Utifrån våra tidigare erfarenheter är vi övertygade om att det här finns mycket att utveckla här.

 

 

Samarbete

Scener som sagt ja till samarbeten vid evenemang:

Stadsteatern i Skärholmen, Kulturhuset Lava, Dieselverkskstaden Bibliotek    

Verksamheter som har sagt ja till samarbete:

Fontänhuset Sköndal, Fountain House Stockholm, Föreningen Psykisk hälsa, Convictus hälsocenter, Dörren, Dynamo Demokratipiloterna, Mellanmålet, Tilia

Nätverkspartners som har visat intresse:

NSPH, Attention

Senast uppdaterad: lördag, 20 augusti, 2016 - 15:00

Följ projektet på