Hälsa och livskraft

Projektet ska skapa och utveckla metoder för en sammanhållen rehabilitering för personer med MS som arbetar eller studerar i syfte att öka deras hälsa och livskraft.

Projektstöd
Pågående
Funktionsnedsättning
Sölvesborg

Projektet drivs av Stiftelsen Valjeviken

Adress: 
Box 94
294 22 Sölvesborg

Tabs

Projektfakta

Syfte

Projektet ska skapa och utveckla metoder för en sammanhållen rehabilitering för personer i vuxenålder med MS (multipel skleros, en kronisk inflammatorisk sjukdom) som arbetar eller studerar i syfte att öka deras hälsa och livskraft.

Det övergripande syftet är få resultat som visar på hälsoeffekter för deltagarna på gruppnivå och hälsoekonomiska vinster, som kan presenteras för sjukvårdspolitiker för att motivera dem om behovet av att standardisera den här formen av sammanhållen rehabilitering.

Mål

Målet med projektet är utveckla och pröva en ny rehabiliteringsmodell som bygger på hälsofaktorer.

Insatserna består av årliga återkommanden och längre sammanhållna rehabiliteringsveckor med självständig träning hemma däremellan. Fokus kommer vara att få kunskap om goda kost- och sömnvanor, träning och aktiv vila. Upplägget kommer att individanpassas efter de olika deltagarnas behov. Aktiviteterna kommer att handledas av professionellt kunnig personal för att motivera och hjälpa deltagarna till livsstilsförändring med syfte till bättre hälsa. Metoden omfattar tre längre vistelser under två år kombinerat med egenvård på hemorten. Avsiktsplaner mellan Valjeviken gällande projektets metoder och Region Östergötland, Region Skåne, Region Kronoberg samt Landstinget i Blekinge har ingåtts.

Projektets överlevnad

Projektet överlever genom att kunskapen om metoderna etableras, sprids och används av flera regioner och landsting.

Senast uppdaterad: tisdag, 15 maj, 2018 - 14:23

Följ projektet på

Projektets hemsida