Handboll för hjärta och gemenskap, integration med hjälp av handboll i Vivalla och Brickebacken

Projektet syftar till att genom handbollen öka den sociala gemenskapen i stadsdelarna Vivalla och Brickebacken genom att kombinera olika metoder och arbetssätt via samarbete med andra organisationer och föreningar

Projektstöd
Pågående
Barn
Örebro

Projektet drivs av Örebro Sportklubb Handboll Herr

Adress: 
Box 220 55
702 03 ÖREBRO
Telefon: 
076-5514901

Tabs

Projektfakta

Syfte

Att ge alla barn- och ungdomar i stadsdelarna Vivalla och Brickebacken möjlighet till en meningsfylld fritidssysselsättning genom att få spela handboll oavsett etniskt ursprung, religion, kön eller ålder. Att öka den sociala gemenskapen i området bland de deltagande barn och ungdomarna. Att idrotten blir en naturlig arena för integration.  

Mål

Att rekrytera 40 barn- och ungdomar varav 20 barn- och ungdomar i varje stadsdel till handbollen. Att sprida handbollen till fler geografiska platser i Örebro kommun. Att rekrytera 1-2 nya ledare/stadsdel. Att engagera fler föräldrar i föreningslivet.

Projektets överlevnad

Meningen är att verksamheten skall implementeras i föreningen Simon Sportklubb i Vivalla, samt Brickebackens IF i Brickebacken. Örebro SK Handboll Herr kommer under hela tiden därefter finnas som stöd. För de barn och ungdomar som vill spela i Örebro SK Ungdom handbollsverksamhet skall det erbjudas den möjligheten också.

 

Målgruppens delaktighet

Projektidén har sin grund i efterfrågan från målgruppen själv. I samtal med ungdomar i Vivalla och Brickebacken framkom att det fanns få möjligheter att delta i olika fritidsaktiviteter förutom framförallt den traditionellt stora bollsporten fotboll. Målgruppen är representerad i projektets två lokala referensgrupper i Brickebacken och Vivalla där ungdomarnas roll är att bidra med ökad kunskap till projektet. där barn- och ungdomar kommer att ingå tillsammans med ledarna och vid behov representanter från partnerskap Vivalla, Vivalla fritidsgård och Föreningen Trädet Målgruppens representation ger goda möjligheter till skapandet av en ungdomsorganisation inom handbollen som tar ett nyskapande grepp om integration kopplat till idrott. Det handlar om mål- och verksamhetsplanering men också, t ex. ledarutbildningar. I referensgruppen diskuteras också frågor om vilka insatser som krävs under projekttiden för att föreningens arbete kan leva vidare, t ex. en plan för rekrytering av nya ungdomsledare. Vi kommer även få barn och ungdomarna att vara delaktiga i planeringen av aktiviteterna genom SISU Idrottsutbildarna. Men även för att skapa social gemenskap. Vi kommer att utgå ifrån allas rätt att vara med som innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

 

Samarbete

Föreningen Trädet: är en kultur- och fritidsförening baserad i bostadsområdet Brickebacken Partnerskap Vivalla: Syftet med partnerskap Vivalla är att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att nå målen i skolan och gå vidare till studier på gymnasiet och universitetsstudier eller arbete, detta genom att samordna fyra kommunala förvaltningarna, samarbete med fastighetsbolaget Västerporten, Örebro Bostäder-ÖBO, alla lokala idrotts och kulturföreningar, lokala näringslivet, Örebro Folkhögskola, Närpolisen, kyrkan och moskén med flera.  Vivalla fritidsgård: Är en mötesplats för de ungdomar som går på mellanstadiet och högstadiet. aktivitet". Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF): är en ideell organisation som jobbar för att alla barn och unga ska känna sig trygga och må bra. RKUF:s roll kommer att vara att utbilda våra ledare i På Flykt-mänskliga rättigheter samt är du medspelare. Svenska Röda Korset (SRK): Är en ideell organisation som jobbar för de mest utsatta i Sverige och världen.SRK:s roll i projektet är att utbilda de deltagande ungdomarna och ledarna i första hjälpen. venska Handbollsförbundet (SHF): Är svensk handbolls övergripande förbund som har ett huvudansvar för handbollen i Sverige. SHF:s roll är att utbilda våra ledare SISU Idrottsutbildarna i Örebro län: SISU:Deras verksamhetsutvecklare kommer genomföra olika aktiviteter som främjar social samvaro och delaktighet

Brickebackens IF och Simon Sportklubb

 

Senast uppdaterad: lördag, 20 augusti, 2016 - 20:00

Följ projektet på