Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg

Projektet syftar till att öka tillgängligheten till hästunderstödda insatser och friskvård. Målgrupp är barn, ungdomar och vuxna i livssituationer med behov av stöd och insatser inom hälsa, vård, skola och omsorg.

Projektstöd
Avslutat
Funktionsnedsättning
Gustavsberg, nationellt

Projektet drivs av Stiftelsen Hippocampus

Adress: 
c/o Pia Tillberg, Hjalmar Olssons Väg 16
134 40 GUSTAVSBERG
Telefon: 
070-4037109

Tabs

Projektfakta

Om projektet

Målgruppen för projektet är barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar i behov av insatser inom hälsa, vård, skola och omsorg. Projektet syftar till att sprida kunskap om hästunderstödda insatser inom hälso- och sjukvård, skola och bland brukare. Vidare ska projektet främja kunskapsförmedling och samverkan mellan ideella, offentliga och privata aktörer både regionalt och lokalt. I projektplanen ingår även att stärka möjligheterna till hästanknutna aktiviteter som friskvård för personer med funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad: tisdag, 10 april, 2018 - 15:43

Följ projektet på