Idébanken i Emmaboda

Idébankens symboliska nycklar står för: Din passion, Din egen väg i livet, Återhämtning

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Emmaboda

Projektet drivs av Föreningen Svenska Idébanken Emmaboda

Adress: 
c/o Brunzell
Ringvägen 22
360 60 VISSEFJÄRDA

Tabs

Projektfakta

Syfte

Att skapa en mötesplats för kulturmöten i centrala Emmaboda, utveckla socialt företagande i kommunen och att erbjuda praktikplatser åt ungdomar och personer med funktionsnedsättningar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Mål

Att arbetslösa ungdomar och personer med funktionsnedsättning ska komma ut eller tillbaka till arbetsmarknanden.

Projektets överlevnad

Arbetet sker i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Målgruppens delaktighet

En mängd aktiviteter anordnas av ungdomarna själva, såsom foto- och konstutställningar, workshops, webbradiosändningar, berättaraftnar, poetryslam, rollspelskvällar, stickcaféer, föredrag och studiecirklar, etc.

Samarbete

Projektet samarbetar med lokala föreningslivet och ideella krafter, studieförbund, småföretagare, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Senast uppdaterad: onsdag, 24 maj, 2017 - 13:31