Initium

Projektet Initiums syfte är att bidra till att det blir fler upphovspersoner och konstutövare med funktionsnedsättning inom den professionella scenkonsten.

Projektstöd
Pågående
Funktionsnedsättning
Gränna

Projektet drivs av ShareMusic & Performing Arts

Adress: 
Box 56
563 22 Gränna

Tabs

Projektfakta

Syfte

Projektets syfte är att bidra till att det blir fler upphovspersoner och konstutövare med funktionsnedsättning inom den professionella scenkonsten.

I konstnärliga labb på de fyra scenkonstinstitutionerna NorrlandsOperan, GöteborgsOperan, Smålands Musik & Teater samt Västerås Sinfonietta kommer upphovspersoner och utövare, med och utan funktionsnedsättning, att tillsammans med personal på institutionerna få utveckla ett inkluderande arbetssätt i praktiken.

Mål

Målet är en metod som ger scenkonstinstitutioner verktyg för att arbeta inkluderande.

I projektet utvecklas även ett mentorsprogram där presumtiva upphovspersoner med funktionsnedsättning får möjlighet att utveckla sin yrkeskarriär genom stöd och vägledning av etablerade tonsättare, koreografer och regissörer. Genom mentorsträffar och de konstnärliga labben möter målgruppen olika kompetenser och konstnärliga verk produceras.

Projektets överlevnad

Efter projektet slut kommer resultaten att tas om hand av de medverkande organisationerna och användas i deras ordinarie verksamhet. Ansvaret för den fortsatta förvaltningen, utvecklingen och spridningen kommer att ligga inom ramen för det nya nationella kunskapscentrum som ShareMusic kommer att utgöra.

Senast uppdaterad: onsdag, 27 december, 2017 - 15:51

Följ projektet på

Projektets hemsida