Installation av NoFall fallskyddsanläggning i ABB Arena Karlskrona i Karlskrona kommun

Projekt Jämlik Ishall drivs av Svenska Konståkningsförbundet i samarbete med Allmänna Arvsfonden. Projektet syftar till att integrera personer med funktionsnedsättning i konståkningen.

Lokalstöd
Avslutat
Barn
Karlskrona

Projektet drivs av Karlskrona Allmänna Skridskoklubb

Adress: 
Arenavägen 19
371 55 KARLSKRONA
Telefon: 
0708-331298

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet med detta projekt är att öka tillgängligheten i vår ishall och kunna bjuda in personer med funktionsnedsättning till vår idrott.

Mål

Målet med projektet är att tillgänglighetsanpassa och installera fallskyddsutrustning för att kunna erbjuda verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med olika funktionsnedsättningar såsom:

  • Nedsatt rörelseförmåga (även personer som är helt rullstolsburna)
  • Synnedsättning
  • Kognitiv funktionsnedsättning
  • Nedsatt kommunikativ förmåga
  • Svårighet att delta i verksamhet i stora grupper
  • Personer som kan uppleva rädsla i nya situationer och kanske inte vågar prova att åka skridskor pga fallrisken

Fallskyddsutrustningen kommer också att användas för hoppträning i konståkningsgrupperna.

Projektets överlevnad

Intresset för konståkning och skridskoåkning är stort i Karlskrona och föreningen växer hela tiden. För att driva verksamheten behöver vi säkerställa att tränare och ledare har den utbildning och kompetens som krävs. Vi behöver också engagera medlemmar, åkare samt föräldrar, som vill och kan driva samt utveckla verksamheten vidare.

Målgruppens delaktighet

I pågående planeringsfas har vi representanter från Parasport Blekinge (fd Blekinge Handikapp Idrottsförbund), HSO Blekinge (funktionshindersföreningar i samverkan), Funktionsstödförvaltningen Karlskrona Kommun, Grundsärskolan och Gymnasiesärskolan. Dessa representanter har beskrivit vilka behov de olika funktionsnedsättningar har och vad vi särskilt behöver tänka på. Vi söker även fler föräldrar/ledsagare till barn som är intresserade av denna verksamhet genom utskick till olika funktionhindersföreningar, information vid hjälpmedelsmässa samt information hos barnhabiliteringen i Karlskrona. 

Genom informationsmöte och prova på skridskoåkning som fritidssysselsättning vill vi få fler föräldrar och/eller ledsagare engagerade ideellt.

Samarbete

För verksamhet i Grundsärskolan och Gymnasiesärskolan sker planering samt genomförande tillsammans med idrottslärarna på respektive skola.

Senast uppdaterad: lördag, 20 augusti, 2016 - 15:00

Följ projektet på