Integration genom Aktiv Rehabilitering

Projektet ska ge nyanlända personer med ryggmärgsskada möjligheter till ett självständigt och aktivt liv där de känner delaktighet i det svenska samhället.

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Stockholm

Projektet drivs av RG Aktiv Rehabilitering

Adress: 
Vanadisvägen 21
113 46 Stockholm

Tabs

Projektfakta

Syfte

Projektet syftar till att ge nyanlända personer med ryggmärgsskada möjligheter till ett självständigt och aktivt liv där de känner delaktighet i det svenska samhället.

Under projektet ska det uppsökande arbetet och kurserna inom aktiv rehabilitering utvecklas tillsammans med målgruppen. En hemsida ska tas fram som ska fungera som en kunskapsportal för målgruppen, vården, myndigheter och andra relevanta yrkesverksamma.

Mål

Det övergripande målet är att målgruppen ska utveckla sina fysiska förmågor och överkomma mentala hinder. För att nå dit ska man inom projektet utveckla och anpassa metoden aktiv rehabilitering utifrån målgruppens särskilda förutsättningar. Vidare ska projektet bidra till att utveckla vårdens och Migrationsverkets kunskaper om och bemötande av nyanlända med ryggmärgsskada.

Projektets överlevnad

Efter projektets slut ska RG Aktivs verksamhet ha anpassats så att målgruppen inkluderas i den ordinarie verksamheten, kunskapsnivån har höjts inom vården och Migrationsverket och att kunskapen sprids till fler via hemsidan.

Senast uppdaterad: fredag, 8 mars, 2019 - 15:02

Följ projektet på

Projektets hemsida