KiX-modellen – Kreativitet, inspiration och Xtra mycket kärlek!

KiX mål är att skapa ett brett, lättillgängligt och regelbundet utbud av fritidsaktiviteter som är öppet för alla ungdomar, och som ger ungdomar med intellektuella funktionsvariationer tillträde till det ordinarie fritidsutbudet i Halland.

Projektstöd
Pågående
Funktionsnedsättning
Falkenberg och Halmstad

Projektet drivs av Studieförbundet Vuxenskolan Halland

Adress: 
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG
Telefon: 
0707571742

Tabs

Projektfakta

Syfte

KiX vill skapa ett bredare och mer spännande utbud av fritidsaktiviteter, anpassat för ungdomar med funktionsvariationer men öppet för alla. Vi vill i detta projekt även lära oss mer och dokumentera hur empowerment processerna fungerar i dessa öppna fritidsaktiviteter. I samverkan med FUB Halmstad-Hylte och Halmstad Kommun ska vi starta studiecirklar, annordna workshops och andra kulturarrangermang där deltagarna själva även är med och designar utbudet av aktiviteter.

Vi vill att alla ska ha tillgång till en rik fritid, och att alla ska få vara med och påverka!

 

Mål

Vi vill ge ungdomar med funktionsvariationer något som är för många andra naturligt. Vi vill ge dem ett brett utbud av fritidsaktiviteter som är öppna för alla ungdomar och som genomförs på deras villkor och av deras eget val. Vi vill ge dem möjligheter till delaktighet och inkludering av eget val. Vi vill få deltagarna växa som individer och ta plats som delaktiga i en helhet, genom att bryta rutiner och väcka en kreativitet och självständighet hos ungdomarna.

Vi har även som mål att hitta potentiella, unga framtida cirkelledare - unga för unga! KiX ser det som en viktig mix att unga med eller utan funktionsvariationer bidrar på lika villkor.

 

Projektets överlevnad

Genom att samarbeta med kommunen och FUB ska vi bygga upp ett bestående och regelbundet utbud av fritidsaktiviteter.

Målgruppens delaktighet

KiX projektet riktar sig till ungdomar i åldern 12-25 år med intellektuella funktionsvariationer, och idag har vi cirka 40 aktiva deltagare ur denna målgrupp. Tillsammans med andra målgrupper i samhället ska vi dokumentera och utveckla empowermentprocessen i våra fritidsaktiviteter.

Samarbete

Projektet kommer genomföras i samverkan med FUB Halmstad - Hylte, socialförvaltningen och kulturförvaltningen i Halmstad samt Högskolan i Halmstad.

Senast uppdaterad: lördag, 20 augusti, 2016 - 19:00