Koreografin – interaktivitet, språk och integration. Metodutveckling för normkreativ scenkonst

Projektet ska främja flerspråkig scenkonst genom att skapa normkreativa kulturupplevelser på olika språk. Nyanlända och etablerade elever ska få möjlighet att mötas bortom språkbarriärer.

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Stockholm

Projektet drivs av Johanssons Pelargoner och Dans

Adress: 
Bjurholmsgatan 13
116 63 Stockholm

Tabs

Projektfakta

Syfte

Projektet vill skapa normkreativa kulturupplevelser där elever får möjlighet att mötas bortom språkbarriärer, och där alla, oavsett språkbakgrund, har möjlighet att delta på lika villkor.

I projektet kommer föreställningen Koreografin att översättas till 10 språk för att skapa en jämlik mötesplats för nyanlända och etablerade elever. Samtidigt kommer projektet utveckla en metod för flerspråkig scenkonst som kan bidra till ökad kunskap, större tillgänglighet inom scenkonsten och fler flerspråkiga scenkonstverk.

Målgrupp
Elever i grundskolans och grundsärskolans årskurs 4-9, särgymnasiet samt ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar.

Bakgrund
Johanssons pelargoner och dans skapade 2016 föreställningen Koreografin som sedan premiären har spelat för drygt 4000 elever runt om i Sverige. Koreografin är en interaktiv föreställning där publikdeltagarna i små grupper lyssnar till instruktioner i varsitt par hörlurar och tillsammans skapar föreställningen. Idén till det här projektet kom från möten med elever som inte har svenska som första språk och som inte kunnat ta del av Koreografin på samma villkor som sina klasskamrater, eftersom instruktionerna bara finns på svenska. Det här projektet kommer därför ta Koreografin vidare så att även ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar nås, och vill samtidigt bidra till mer jämlik scenkonst för barn och unga.

Mål

  • att översätta föreställningen Koreografin till tio språk och därmed skapa en flerspråkig kulturupplevelse i skärningspunkten mellan jämlikhet, normkreativitet och integration,
  • att utveckla och sprida en metod för flerspråkig och tillgänglig scenkonst och därmed möjliggöra för fler liknande kulturupplevelser och
  • att arbeta med integration genom kultur på ett normkreativt sätt genom att nyanlända och etablerade elever deltar i Koreografin tillsammans, alla på sitt eget modersmål.

Projektets överlevnad

Målet är att den översatta Koreografin ska fortsätta spelas efter projektets slut och att metoden ska kunna användas av dansinstitutioner, scenkonstgrupper, kulturskolor med flera för att skapa nya tillgängliga och flerspråkiga verk.

Målgruppens delaktighet

Projektet genomförs tillsammans med en referensgrupp av flerspråkiga ungdomar från Haninge kommun.

Samarbete

Projektet genomförs i samarbete med Haninge kommun, ABF Stockholms Tolkutbildningar, barn- och ungdomsteatern Unga Klara, Danskonsulenter i Sverige och Kulturskolerådet.

Projektet kommer även att samarbeta med forskare och konstnärer som deltar i en serie seminarier för att bidra med kunskap till metodutvecklingen.

Senast uppdaterad: onsdag, 23 maj, 2018 - 10:59

Följ projektet på