Kulturbussen Jämtland Härjedalen

Kulturhållplats glesbygd: Lastad med teknisk film och fotoutrustning ska Kulturbussen ge unga möjligheten att utveckla sitt digitala skapande.

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Östersund

Projektet drivs av Regionförbundet Jämtlands län (Filmpool Jämtland och Bildkonsten Jämtlands län)

Adress: 
Länskulturen, Box 377
831 25 ÖSTERSUND
Telefon: 
063-146400

Tabs

Projektfakta

Syfte

Vi vill bygga upp en infrastruktur för ”skapande” på fritiden för ungdomar i Jämtlands län. Projektet syftar till skapa en meningsfull fritid för ungdomar och stimulera till eget digitalt skapande. Projektet syftar också till att ge kunskap i digitala bilders språk och verktyg för eget skapande, samt att lyfta fram de ungas egna berättelser i regionen.

 

Mål

  • Att fler unga deltar i kulturlivet
  • Att skapa en modell för hur man systematiskt kan arbeta med bild som uttrycksform för unga på fritiden.
  • Att det finns en långsiktig strategi för ungas skapande .
  • Att genomföra aktiviteter i länets samtliga kommuner och nå minst 10 ungdomar i varje kommun.
  • Att genomföra ett sommarkollo i skapande.
  • Att erbjuda minst 2 personer i varje kommun särskilt stöd i sitt skapande genom mentorskap från professionella handledare.  
  • Att det ska finnas nätverk för unga kreativa ungdomar.
  • Att höja kvalitén i unga människors konstnärliga uttryck.
  • En framtidsvision är att det på sikt ska finnas fler professionella kulturskapare i regionen. (plantskola).
  • Att ha utarbetat en modell för unga och mentorskap inom skapande.

Målgruppens delaktighet

En framtidsmodell för ung kultur i glesbygd: Där delaktighet, professionalitet, kontinuitet, tillgänglighet, flexibilitet, mentorskap och integration är ledord för projektet.

 

Samarbete

Regionförbundet i Jämtlands län (Filmpool Jämtland och Bildkonsten) och Sensus studieförbund  samarbetar bla med Hovebergs bygdegårdsförening, Folkets Hus i Hoting, Rissna Hembygdgårdsförening, Bykontoret i Lit (ekonomisk förening), GT gården i Vemdalen, Hammarstrands allaktivitetsgård (ideell förening).

Senast uppdaterad: onsdag, 20 juni, 2018 - 10:59

Följ projektet på