Kulturskola i hela landet - bättre villkor för barns kulturutövande genom samarbete

Projektet ska ge fler unga, 6-19 år, bättre uppväxtvillkor och bryta utanförskap genom kulturutövande i tre regioner/län, Norrbotten, Västmanland och Örebro län.

Projektstöd
Pågående
Barn
Stockholm

Projektet drivs av Sveriges Kulturskoleråd

Adress: 
Hornsgatan 103
117 86 Stockholm

Tabs

Projektfakta

Syfte

Projektet syftar till att ge fler unga, 6-19 år, bättre uppväxtvillkor och bryta utanförskap genom kulturutövande i tre regioner/län. I projektet deltar Norrbotten, Västmanland och Örebro län. Fokus ligger på samverkan mellan kommuner, föreningsliv/folkbildning samt regionala institutioner. I projektet prövas och implementeras nya samverkansformer, arbetssätt och metoder.

Bakgrunden till projektet är barns ojämlika tillgång till kulturutövande samt bristande mångfald i kulturverksamhet. I några kommuner saknas kulturskoleverksamhet helt och i vissa är den begränsad.

Genom projektet skapas möjligheter för kulturutövande i samtliga kommuner inom projektet. Deltagande kulturskolor förnyar och utvecklar verksamhet och samverkan som efter projektperioden implementeras i ordinarie verksamhet och budget. Projektet omfattar teman som ökat deltagande i kulturlivet, ungas delaktighet och inflytande, bryta utanförskap, inkludering och hållbar utveckling. 

Senast uppdaterad: fredag, 8 mars, 2019 - 15:38

Följ projektet på

Projektets hemsida