Kulturskolan och barn på flykt

Projektet sker i kommuner som har ett stort antal ensamkommande i relation till folkmängd. Det är 4 regionala delprojekt.

Skåne Kalmar Gävleborg Västerbotten/Norrbotten

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Stockholm

Projektet drivs av Sveriges Kulturskoleråd

Adress: 
Hornsgatan 103
117 28 STOCKHOLM

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet med projektet är att ge ensamkommande/nyanlända unga bättre uppväxtvillkor genom kulturskoleverksamhet. Kulturskolor i 14 kommuner (första året) skall förändra och förnya sin verksamhet så att ensamkommande/nyanlända inkluderas.

Senast uppdaterad: fredag, 16 december, 2016 - 13:30