Lära språk med bilder

Projektet ska ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande.

Projektstöd
Pågående
Barn
Sundbyberg

Projektet drivs av Dyslexiförbundet

Adress: 
Spånga Torgväg 4
163 51 Spånga

Tabs

Projektfakta

Syfte

Projektet syftar till att ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande. Tillsammans med barn och unga med dyslexi utarbetar och testar projektet bildverktyg för läs- och engelskainlärning. Materialet utvecklas för bland annat substantiv, verb och adjektiv, men även för ljud i engelska och svenska samt helhetsbilder som beskriver grammatiken i språken. Målsättningen är att skapa en bildbank och material i både tryckt och digital form. Materialet ska vara tillgängligt för alla skolor och även kunna användas i hemmet. Målgruppen är barn och ungdomar från 6 till 15 år.

Projektets överlevnad

Efter projekttiden kommer föreningen att förvalta materialet och se till att det sprids för användning i fler skolor.

Senast uppdaterad: måndag, 17 juni, 2019 - 16:47

Följ projektet på