Lekträdgården

Lekträdgården är ett projekt som syftar till att integrera förskolebarn från förorterna och samtidigt ge dem en förståelse för natur, odling och kretslopp i en sinnrik och vacker miljö på Rosendals Trädgård.

Projektstöd
Avslutat
Barn
Stockholm

Projektet drivs av Stiftelsen Rosendals Trädgård

Adress: 
Rosendalsterassen 12
11521 STOCKHOLM

Tabs

Projektfakta

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att öka barns kunskap om natur, ekologi, odling, hållbara kretslopp och trädgårdskultur i en stimulerande miljö som bjuder in till lek, delaktighet och engagemang. Genom projektet vill vi på lång sikt nå en bredare allmänhet för att aktivt bidra till samhällsutveckling och medvetenhet för en förbättrad miljö och hållbarhet i samhället. 

Mål

Målet med projektet är att skapa en lekfull, tillgänglig, utomhuspedagogisk miljö och att nå 100 yngre barn och deras förskolor från förorten för att främja deras intresse och kunskap för natur, ekologi, hållbara kretslopp och trädgårdskultur. Dessa barn, i åldrarna 4-5 år, från Rinkby, Kista, Husby och Skärholmen, är med sin personal inbjudna att komma på 6 kostnadsfria besök spridda över året.  Tema för träffarna är 1. Vårtecken, 2. Frö och sådd, 3. Plantering, 4. Skörda och smaka, 5. Kompost och återvinning, 6. Vintervila. Vi kommer under tredje projektåret 2014 att fokusera på utformningen och anläggandet av en permanent plats för Lekträdgården.

Målet med projekt Lekträdgården är även att nå ut till barnens familjer och vänner. Platsen kommer att vara öppen och gratis för andra barn och vuxna. Genom projektet inspireras förskolegrupperna att påbörja mindre odlingsprojekt. Besök på förskolorna med handledning i odling och planering av utemiljön sker också.

Projektets överlevnad

Efter projekttiden kommer den pedagogiska verksamheten i Lekträdgården på Rosendals Trädgård att fortsätta. Förskolegrupper från förorter och innerstan kommer att erbjudas möjlighet att ta del av verksamheten. Platsen för Lekträdgården kommer att ha etablerats som en kombinerad lek- och pedagogisk plats, utformad efter målgruppens specifika behov och i enlighet med den forskning som finns kring lärandemiljöer utomhus. Det kommer även att anordnas utbildningar och workshops för pedagoger som vill arbeta med odling och utomhuspedagogik. Evenemang med barnen som målgrupp kommer att fortsätta utvecklas på Rosendals Trädgård. 

För att sprida erfarenheterna från projekt Lekträdgården kommer vi dels att ge ut en pedagoghandledning utifrån den metodik vi har arbetat fram; dels en odlingsbok för barn.

Målgruppens delaktighet

Förskolebarnen i projektet är medskapare av de pedagogiska träffarna på Rosendals Trädgård. Även om varje träff har ett upplägg och ett tema som följer odlingssäsongen finns utrymme för improvisation. Barnen får också möjlighet att vara medskapare i gröna projekt på sina egna förskolegårdar. 

Samarbete

Förskolorna i projektet, som kommer från stadsdelarna Rinkeby-Kista samt Skärholmen, är våra samarbetspartners. 

Senast uppdaterad: torsdag, 18 augusti, 2016 - 19:00

Följ projektet på