Made in Rosengård - ett integrationsprojekt för nyanlända

Projektet ska engagera unga nyanlända i Rosengård kring inkomstgenererande aktiviteter och entreprenörskap.

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Malmö

Projektet drivs av Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen

Adress: 
Box 18103
200 32 Malmö

Tabs

Projektfakta

Syfte

Projektet syftar till att engagera unga nyanlända i Rosengård kring inkomstgenererande aktiviteter och entreprenörskap.

Mål

Målsättningen är att samla målgruppen kring positiva och kreativa projekt, etablera mötesplatser, underlätta integration och stärka bilden av Rosengård. Deltagarna ska få utbildning, kurser och coachning i entreprenörskap och socialt företagande. De ska tillsammans utveckla, marknadsföra och sälja egna produkter och tjänster genom ett socialt företag som de startar i projektet. På det sättet får de praktiska kunskaper om entreprenörskap och stärker sina framtida möjligheter till arbete och egen försörjning.

Projektets överlevnad

Efter projektet ska det sociala företaget drivas vidare av målgruppen och sökande förening. Det ska finansieras genom intäkter för produkter och tjänster och bidrag från offentlig sektor. Den modell de skapar ska spridas till andra delar av landet.

Senast uppdaterad: tisdag, 26 juni, 2018 - 14:29

Följ projektet på

Projektets hemsida