MAKT - Mer Antirasism Kommunalt, Tack

MAKT ville som ett nationellt projekt starta ett antirasistiskt arbete på kommunal nivå av, med och för unga, men med politikers och tjänstemäns stöd. Vårt mål var att unga ska få mer inflytande i sin hemkommun!

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Kristianstad

Projektet drivs av Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

Adress: 
Box 152
291 22 KRISTIANSTAD
E-post: 
makt@umr.nu

Tabs

Projektfakta
Senast uppdaterad: onsdag, 12 juli, 2017 - 15:42

Följ projektet på