Maskinskolan mitt i Kulturreservatet - en skola av och för dem som inte har

Vi vill skapa en ny skolform med kulturen i centrum som bygger på varje människas rätt att uttrycka sig, att vara skapande och att delge sina erfarenheter för att på så sätt kunna forma hennes egen och vår gemensamma framtid.

Projektstöd
Pågående
Ungdomar
Riddarhyttan Kulturreservatet

Projektet drivs av Teatermaskinen Ek. förening

Adress: 
Skräppbo skola
730 91 RIDDARHYTTAN
Telefon: 
0222-10077

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syfte: att genom ett medvetet processarbete motivera unga till eget skapande samt att stärka kreativitet och självständigt tänkande hos dem som idag står utanför så att de själva får verktygen att forma sin egen och därigenom också vår gemensamma framtid.

Mål

Målet är att skapa en skola som bygger på praktisk inlärning med konsten och kulturen som verktyg och som utvecklas i samarbete med unga och unga vuxna i mötet med de aktörer som bestämmer villkoren för unga människors liv. Skolan ska sedan både genom sin tillblivelse och sin konkreta verksamhet kunna fungera som en modell som kan appliceras på projekt i hela landet.

Senast uppdaterad: lördag, 20 augusti, 2016 - 06:00

Följ projektet på