Maskinskolan mitt i Kulturreservatet - en skola av och för dem som inte har

Projektet ska skapa en skola som bygger på praktisk inlärning med konsten och kulturen som verktyg för att skapa motivation och att stärka kreativiteten och det självständiga tänkandet hos unga som idag står en bit utanför samhället.

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Riddarhyttan Kulturreservatet

Projektet drivs av Teatermaskinen Ek. förening

Adress: 
Skräppbo skola
730 91 RIDDARHYTTAN
Telefon: 
0222-10077

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet är att genom ett medvetet processarbete motivera unga till eget skapande samt att stärka kreativitet och självständigt tänkande hos dem som idag står utanför så att de själva får verktygen att forma sin egen och därigenom också vår gemensamma framtid.

Mål

Målet är att skapa en skola som bygger på praktisk inlärning med konsten och kulturen som verktyg och som utvecklas i samarbete med unga och unga vuxna i mötet med de aktörer som bestämmer villkoren för unga människors liv. Skolan ska sedan både genom sin tillblivelse och sin konkreta verksamhet kunna fungera som en modell som kan appliceras på projekt i hela landet.

Ungdomarna kommer att få arbeta med iscensättningar, utställningar, film, text och musik. Förutom de konstnärliga utryckformerna så får de även arbeta med scenografi, teknik, marknadsföring, formgivning, skötsel/drift, kök, budget, informations- och dokumentationsarbete. Målsättningen är att varje år ta emot ett 50-tal deltagare, varav 15-20 går helårskurser och ett 30-tal deltar i terminskurser. Detta vill man komplettera med kortkurser, distansutbildningar och studiecirkelverksamhet.

Projektets överlevnad

 Efter projekttidens slut är målsättningen att organisationen står som huvudman för helheten eller som filial till en eller flera andra organisationer/skolor.

Senast uppdaterad: tisdag, 22 januari, 2019 - 15:25

Följ projektet på