Med rätt att handla

Det övergripande målet med projektet är att belysa svårigheter, förbättra möjligheter och stärka rättighter, helt enkelt att skapa trygghet, bättre bemötande och tydligare information för konsumenter. 

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Nationellt

Projektet drivs av Sveriges Konsumenter

Adress: 
Box 38001
100 64 STOCKHOLM
Telefon: 
08-6744300

Tabs

Projektfakta

Syfte

Syftet med projektet är att, tillsammans med målgruppen, ta fram såväl metoder som utbildnings- och påverkansmaterial för en mer tillgänglig konsumtion. Vi vill genom att ta vara på erfarenheter inspirera till förändring så att konsumtionen av varor och tjänster, genom stärkta rättigheter, tydligare information och bättre bemötande, blir tryggare. Det övergripande målet med projektet är att belysa svårigheter, förbättra möjligheter och stärka rättigheter för personer som lever med kognitiva funktionsnedsättningar.

Mål

Delmål

  • Material - ta fram material för att informera och skapa diskussioner inom samtliga målgrupper  
  • Erfarenheter - ta vara på erfarenheter från personer som själva har olika svårigheter i förhållande till konsumtion och som har sitt ursprung i kognitiva funktionsnedsättningar  
  • Bryggor - skapa och upprätthålla nätverk och kontakter mellan projektets deltagare och de målgrupper vi vill påverka

Målgruppens delaktighet

Vi kommer under projektet att arbeta med tre grupper av aktiva deltagare:

  • Elever från gymnasieskolan, inklusive gymnasiesärskolan
  • Engagerade i funktionshinderorganisationer
  • Deltagare i olika former av LSS verksamhet

Därutöver kommer vi även att arbeta med ett nätverk kring konsumtion och kognition, företrädare för handeln och dess branschorganisationer samt makthavare inom politik och myndigheter.

Senast uppdaterad: tisdag, 22 januari, 2019 - 14:39

Följ projektet på