Min Berättelse

Det här projektet handlar om att ge människor möjlighet att berätta sina egna berättelser genom olika former av scenkonst; att skapa forum där kulturaktiviteter kan användas som verktyg för utveckling, och hitta metoder för det.

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Örebro, Baronbackarna

Projektet drivs av Studiefrämjandet i Örebro

Adress: 
Slottsgatan 13 A
703 61 ÖREBRO
Telefon: 
019-16 83 00

Tabs

Projektfakta

Syfte

Primär målgrupp:

Unga människor i bostadsområdet Baronbackarna.

Människor i utanförskap.

 

Sekundär målgrupp:

Deltagare på olika ungdomsgårdar i Örebro.

Deltagare till teaterutbildning som rekryteras från unga deltagare i projektet.

Deltagare från hela landet som rekryteras till ledarutbildning i Community Theatre.

Mål

Projektmål

Utveckla en ledarmetod för att abeta med "dokumentär scenkonst" i områden där sammanhållning och engagemang behöver stärkas.

Att utveckla ett scenkonstcentrum för "dokumnetär scenkonst" i Baronbackarna.

Att stärka samhällsengagemang och demokratiutveckling i Baronbackarna.

Att öka interaktionen mellan de boende i Baronbackarna.

Att lyfta fram de berättelser som annars inte har någon arena att verka på.

Att stärka de ungas identitet, delaktighet, engagemang och skapa en stolthet över den plats de bor på och verkar i.

Projektets överlevnad

Lokala berättelser

Arena/Forum för lokala berättelser

 

Medborgardialog

"Gräsrotsrörelse" med förutsättningar och förmåga att påverka

 

Ledarutbildning/metod

Färdigt ledar-/metodmaterial och fungerande ledarutbildning för arbete med dokumentär scenkonst

 

Scenkonstcentrum

En ändamålsenlig lokal, tekniska förutsättningar för att kunna arrangera föreställningar, en arrangör - allt "Baronbacksägt"

 

Annual/ Nätverk för Communitybaserad scenkonst

Annual och aktivt nätverk i samarbete med bl a Foaje X i Gävle, Subtopia i Botkyrka.

 

Organisation

Fungerande samarbete med aktörer i närområdet.

 

 

Målgruppens delaktighet

Delaktighet

Samarbete

Projektet drivs i samarbete med Bredsjö Kulturkooperativ.

Inom projekt samarbetar vi också med 52:an Kultur och fritidscentrum på Baronbackarna och Hyresgästförening.

Forumet för CommunityArt skapas tillsamans med Foajé X från Gävle och Subtopia från Botkyrka.

Senast uppdaterad: fredag, 12 maj, 2017 - 15:17

Följ projektet på