Mitt liv, mina ord

Projektet ska utveckla strategier och metoder som ska ge ungdomar och vuxna som använder högteknologisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) tillgång till ett mer innehållsrikt och varierat ordförråd.

Projektstöd
Pågående
Funktionsnedsättning
Åhus

Projektet drivs av Föreningen Furuboda

Adress: 
296 86 Åhus

Tabs

Projektfakta

Syfte

Projektet syftar till att utveckla strategier och metoder som ska ge ungdomar och vuxna som använder högteknologisk Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) tillgång till ett mer innehållsrikt och varierat ordförråd och som kan utvecklas utifrån individens önskemål, intressen och behov under hela livet.

Projektets tillvägagångssätt och metoder dokumenteras och sammanställs i en digital metodbok för att kunna läsas till exempel via talsyntes.

Projektets överlevnad

Långsiktigt är det Föreningen Furuboda som kommer att ha ansvaret för vidareutveckling och uppdatering av metoderna och den digitala metodboken.

Samarbete

Projektet ska bedrivas i samarbete med Föreningen ISAAC-Sverige, Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA samt FUB Lund. Sammantaget innebär det att Föreningen Furuboda genom sina kontaktytor kan utveckla och förmedla erfarenheter som på ett avgörande sätt bör kunna gynna målgruppen.

Senast uppdaterad: tisdag, 11 december, 2018 - 13:30

Följ projektet på

Projektets hemsida