Mötesplats Texas

Mötesplats TExAs arbetar enligt Supported education och riktar sig till personer med Aspergers syndrom eller andra Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Projektstöd
Pågående
Funktionsnedsättning
Skellefteå

Projektet drivs av Föreningen Urkraft

Adress: 
Laboratorgränd 9
93162 Skellefteå
Telefon: 
0910-57938

Tabs

Projektfakta

Syfte

Tillsammans med målgruppen och i samverkan med olika offentliga aktörer vill vi skapa en mötesplats för personer med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med fokus på studier, arbete, fritid och hälsa. 

Mål

Mötesplats TExAs har som yttersta mål att deltagarna ska ta plats i samhället och känna tillhörighet. Det gemensamma målet för partnerskapet är att projektet inom en treårsperiod ska implementera insatserna och metoderna i detta projekt.

Projektets överlevnad

För många personer i vår målgrupp är struktur i vardagslivet och social träning oerhört viktigt. För att bryta utanförskapet är en viktig komponent bland annat att hitta en meningsfull fritid och att verka för normalisering, tillgänglighet och tillhörighet på deltagarens villkor.

Målgruppens delaktighet

Under hela projektets gång kommer deltagarna i Mötesplats TExAs att kontinuerligt utveckla och utvärdera projektet för att anpassa det så mycket som möjligt till deras behov. 

Samarbete

Mötesplats TExAs är ett samarbete mellan Föreningen Urkraft, Skellefteå kommun Stöd och Service, Gymnasiekontoret/VUX och Psykiatrin i Skellefteå, Samordningsförbundet, Föreningen Attention, LTU, CV, och Solviks folkhögskola.

Andra samverkansparter är AF och FK i Skellefteå, Folkhögskolor, arbetsmarknadsinsatser och projekt m fl. 

Senast uppdaterad: lördag, 20 augusti, 2016 - 05:00