Till innehållet

Ekonomi och redovisa projekt

Det är viktigt att ni håller ordning på ekonomin i ert projekt och använder Arvsfondens pengar på ett korrekt sätt.

Mallar för redovisning

Ta del av våra regler och tips för hur ni tar hand om och redovisar ert projekts ekonomi. Ni är alltid välkomna att kontakta er handläggare om ni är osäkra på något.

Välj er stödform nedan för att läsa vidare.

Välj stödform för ert projekt:

Gå tillbaka till ansökan

Omdisponering

  • Omdisponering är när ni flyttar en kostnad från en budgetpost till en annan inom samma projektår.
  • Ni ansöker om omdisponeringar i förväg genom att fylla i en särskild mall som ni laddar ner på sidan Mallar för redovisning under rubriken "Vägledning och stöd för ekonomiadministrationen".
  • Använd gärna den frivilliga beräkningshjälpen i mallen.
  • Er handläggare måste skriftligen godkänna omdisponeringar.
  • Skriv ut och spara beslutet och visa det för er externa revisor.
  • Efter en omdisponering har ni en ny budget att redovisa utifrån.

Redovisa projektets ekonomiska utfall

Det ekonomiska utfallet är projektets verkliga kostnader som ni ska redovisa till Arvsfonden. Om ni till exempel har hyreskostnader i projektet är det organisationens verkliga kostnad för den del av lokalen som projektet tar i anspråk som ni ska bokföra på projektet. Ni ska kunna styrka kostnaden genom att visa extern faktura och beräkningsgrund för fördelning till projektet.

Överskott och underskott

Det går inte att flytta pengar från ett kommande projektår till ett tidigare. Ni kan alltså inte ”låna” pengar från nästkommande år. Ett projekt får aldrig ha ett underskott – om det skulle uppstå får er organisation själv stå för dessa kostnader.

Ni får inte använda pengar till aktiviteter som inte ingår i projektet eller som inte var med i er ansökan. Om det vid slutredovisning finns pengar över ska ni återbetala dem.

Återbetalning till Arvsfonden

Om det finns pengar över när ni slutredovisar ert projekt ska ni betala tillbaka dessa pengar till Arvsfonden. Återbetalningen gör ni i samband med att ni skickar in er slutrapport. Mottagare är Kammarkollegiet, som förvaltar Allmänna arvsfondens pengar.

Gör inbetalningen till Kammarkollegiets bankgiro 417-6723, och ange projektets namn samt projektets diarienummer.

Gå tillbaka till ansökan

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-03-04.