Mallar för att redovisa projekt

Här har vi samlat alla mallar och dokument ni behöver för att redovisa ert projekt.

Vi uppdaterar alla mallar löpande så ladda alltid ner de senaste versionerna inför att ni ska redovisa.

Välj er stödform för att ladda ner mallar och dokument.

Vilken typ av projekt driver ni? Välj er stödform nedan.

Välj Projektstöd eller Lokalstöd ovan för att visa mer information.
Information för vald stödform följer här nedanför.

Mallar och dokument för projektstöd

Årsrapport

Ni som har fått projektstöd ska redovisa ert projekt varje år. Efter varje projektår skickar ni in en årsrapport med en plan för nästkommande år i projektet. Vi måste godkänna föregående års projektrapport innan ni kan få utbetalning för nästkommande år.

Slutrapport

När ert projekt ska avslutas lämnar ni in en slutrapport. I slutrapporten beskriver ni projektets resultat, erfarenheter och ny kunskap som projektet har bidragit med. Ni berättar också om hinder som ert projekt har stött på längs vägen och på vilket sätt projektet lever vidare.

Revisor

Ert projekt ska granskas av en godkänd eller auktoriserad revisor utifrån Arvsfondens anvisningar för revisorer, både i samband med års- och slutredovisning.

Ladda ner mallar

Mallar för redovisning av projektstöd

Årsrapport med projektplan för projektstöd (word, 78 kB)

Årsrapport ekonomi för projektstöd (excel, 402 kB)

Slutrapport för projektstöd (word, 72 kB)

Slutrapport ekonomi för projektstöd (excel, 414 kB)

Anvisningar för revisorer i arvsfondsprojekt (word, 61 kB)

Mall för revisors granskning av projektstöd (word, 35 kB)

Tips för ekonomiadministrationen

Tips från Arvsfondens controllers - projektstöd (pdf, 163 kB)

Mallar och dokument för lokalstöd

Slutrapport

När ert projekt ska avslutas lämnar ni in en slutrapport. I slutrapporten beskriver ni projektets resultat och erfarenheter. Ni berättar också om hinder som ert projekt har stött på längs vägen och hur ni säkrar att verksamheten överlever på lång sikt. Slutrapporten lämnar ni in senast två år efter att ni fick ert beslut.

Revisor

I samband med att ni gör er slutredovisning ska ert projekt granskas av en godkänd eller auktoriserad revisor utifrån Arvsfondens anvisningar för revisorer.

Ladda ner mallar

Mallar för redovisning av lokalstöd

Slutrapport för lokalstöd (word, 56 kB)

Ekonomisk redovisning för lokalstöd (excel, 308 kB)

Anvisningar för revisorer i arvsfondsprojekt (word, 61 kB)

Mall för revisors granskning av lokalstöd (word, 48 kB)

Tips för ekonomiadministrationen

Tips från Arvsfondens controllers – lokalstöd (pdf, 155 kB)