Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Mallar för redovisning

Här har vi samlat alla mallar och dokument ni behöver för att redovisa ert projekt.

Vi uppdaterar alla mallar löpande så ladda alltid ner de senaste versionerna inför att ni ska redovisa.

Digital signering?

I dagsläget kan vi tyvärr inte ta emot digitala signaturer. Vi ber om ursäkt för de eventuella problem som det orsakar er. Det här gäller inte er som redan har inkommit med dokument som är signerade digitalt.

Välj er stödform nedan för att ladda ner mallar och dokument.

Välj stödform för ert projekt:

Välj Projektstöd eller Lokalstöd ovan för att visa mer information.
Information för vald stödform följer här nedanför.

Mallar och dokument för projektstöd

Årsrapport

Ni som har fått projektstöd ska redovisa ert projekt varje år. Efter varje projektår skickar ni in en årsrapport med en plan för nästkommande år i projektet. Vi måste godkänna föregående års projektrapport innan ni kan få utbetalning för nästkommande år.

Slutrapport

När ert projekt ska avslutas lämnar ni in en slutrapport. I slutrapporten beskriver ni projektets resultat, erfarenheter och ny kunskap som projektet har bidragit med. Ni berättar också om hinder som ert projekt har stött på längs vägen och på vilket sätt projektet lever vidare.

Revisor

Ert projekt ska granskas av en godkänd eller auktoriserad revisor utifrån Arvsfondens anvisningar för revisorer, både i samband med års- och slutredovisning.

Ladda ner mallar

Information om Word-mallar

I Word-mallarna nedan kan du skriva i vissa fält. Du kan förflytta dig mellan fälten med pil-tangenterna, upp eller ner. Skriv kortfattat, gärna indelat i stycken. Observera att texten du fyller i direkt i formuläret är förformaterat. Om du vill använda dig av fetmarkering, punktsatser eller dylikt kan du skriva texten i ett annat dokument och klistra in den i rutan under respektive fråga med bibehållen formatering.

Om du får problem med exempelvis optisk avläsning av dokumentet kan vi tillhandahålla en olåst version av ansökningsblanketten. Mejla då till info@arvsfonden.se. Du är också välkommen att höra av dig till samma mejladress om du har frågor kring hur du ska fylla i mallarna.

Mallar för redovisning av projektstöd

Årsrapport med projektplan för projektstöd Word, 216 kB. (Word, 216 kB)

Årsrapport ekonomi för projektstöd Excel, 394 kB. (Excel, 394 kB)

Slutrapport för projektstöd Word, 216 kB. (Word, 216 kB)

Slutrapport ekonomi för projektstöd Excel, 407 kB. (Excel, 407 kB)

Anvisningar för revisorer i arvsfondsprojekt Word, 61 kB. (Word, 61 kB)

Mall för revisors granskning av projektstöd Word, 31 kB. (Word, 31 kB)

Tips och stöd för ekonomiadministrationen

Tips från Arvsfondens controllers - projektstöd Pdf, 317 kB. (Pdf, 317 kB)

Ansökan om omdisponering mellan budgetposter Excel, 101 kB. (Excel, 101 kB)

Beräkningshjälp: likviditetsmall för budget Excel, 59 kB. (Excel, 59 kB)

Beräkningshjälp: semesterskuld Excel, 16 kB. (Excel, 16 kB)

Reseräkning inkomstår 2020 Excel, 18 kB. (Excel, 18 kB)

Mallar och dokument för lokalstöd

Slutrapport

När ert projekt ska avslutas lämnar ni in en slutrapport. I slutrapporten beskriver ni projektets resultat och erfarenheter. Ni berättar också om hinder som ert projekt har stött på längs vägen och hur ni säkrar att verksamheten överlever på lång sikt. Slutrapporten lämnar ni in senast två år efter att ni fick ert beslut.

Revisor

I samband med att ni gör er slutredovisning ska ert projekt granskas av en godkänd eller auktoriserad revisor utifrån Arvsfondens anvisningar för revisorer.

Ladda ner mallar

Information om Word-mallar

I Word-mallarna nedan kan du skriva i vissa fält. Du kan förflytta dig mellan fälten med pil-tangenterna, upp eller ner. Skriv kortfattat, gärna indelat i stycken. Observera att texten du fyller i direkt i formuläret är förformaterat. Om du vill använda dig av fetmarkering, punktsatser eller dylikt kan du skriva texten i ett annat dokument och klistra in den i rutan under respektive fråga med bibehållen formatering.

Om du får problem med exempelvis optisk avläsning av dokumentet kan vi tillhandahålla en olåst version av ansökningsblanketten. Mejla då till info@arvsfonden.se. Du är också välkommen att höra av dig till samma mejladress om du har frågor kring hur du ska fylla i mallarna.

Mallar för redovisning av lokalstöd

Slutrapport för lokalstöd Word, 211 kB. (Word, 211 kB)

Ekonomisk redovisning för lokalstöd Excel, 303 kB. (Excel, 303 kB)

Anvisningar för revisorer i arvsfondsprojekt Word, 61 kB. (Word, 61 kB)

Mall för revisors granskning av lokalstöd Word, 31 kB. (Word, 31 kB)

Tips för ekonomiadministrationen

Tips från Arvsfondens controllers – lokalstöd Pdf, 289 kB. (Pdf, 289 kB)

Sidan uppdaterades 2021-09-17.