Till innehållet

Mallar för redovisning

Här har vi samlat alla mallar och dokument ni behöver för att redovisa ert projekt.

Ladda ner de senaste versionerna av mallarna på denna sida. Mallarna uppdateras löpande, så återanvänd inte en gammal mall.
Välj er stödform (knapparna nedan).

Ha koll på ekonomin

Läs våra regler och tips för hur ni tar hand om och redovisar ert projekts ekonomi.

Digital signering?

Vi tar emot redovisningar med digitala signaturer. Rekvisitioner kan vi tyvärr inte ta emot digitalt, de måste signeras och skickas till oss på papper med posten.

Välj stödform för ert projekt:

Mallar och dokument för projektstöd

Årsrapport

Ni som har fått projektstöd ska efter varje projektår skicka in en årsrapport. Vi måste godkänna föregående års projektrapport innan ni kan få utbetalning för nästkommande år.

Vår mall för årsrapport finns att ladda ner som ifyllningsbar PDF. Årsrapporten för ekonomi ska göras i den mall som finns i excelfilen nedan. Mallarna uppdateras regelbundet.

Slutrapport

När ert projekt ska avslutas lämnar ni in en slutrapport. I slutrapporten beskriver ni projektets resultat, erfarenheter och ny kunskap som projektet har bidragit med. Ni berättar också om hinder som ert projekt har stött på längs vägen och på vilket sätt projektet lever vidare.

Skicka in projektredovisningar digitalt

I mallarna för årsrapport och slutrapport berättar vi hur ni gör för att skicka in redovisningen digitalt, med mejl till vår funktionsbrevlåda. Om ni skickar in redovisningen till vår funktionsbrevlåda via mejl behöver ni inte skicka redovisningen per post.

Har ni svårt att skicka årsrapportens samtliga bilagor med ett och samma mejl på grund av storleken? Vänligen dela upp innehållet på flera separata mejl. Se till att ämnesraden i varje mejl ni skickar innehåller ert diarienummer. Vi vill undvika zip-filer och molntjänster.

Revisor

Ert projekt ska granskas av en godkänd eller auktoriserad revisor utifrån Arvsfondens anvisningar för revisorer, både i samband med års- och slutredovisning.

Mallar för redovisning av projektstöd

Årsrapport med projektplan för projektstöd (uppdaterad 2024) Pdf, 642 kB.

Årsrapport ekonomi för projektstöd (uppdaterad 2024) Excel, 427 kB.

Slutrapport för projektstöd (uppdaterad 2024) Word, 220 kB.

Slutrapport ekonomi för projektstöd Excel, 415 kB.

Anvisningar för revisorer i arvsfondsprojekt (uppdaterad 2024) Pdf, 249 kB.

Sammanställning av utbetalda projektlöner Excel, 40 kB.

Mall för revisors granskning av projektstöd Word, 40 kB.

Checklista: obligatoriska underlag till revisorn Pdf, 59 kB.

Vägledning och stöd för ekonomiadministrationen

Vägledning från Arvsfondens controllers - projektstöd Pdf, 121 kB.

Vägledning attestordning Pdf, 110 kB.

Ansökan om omdisponering mellan budgetposter Excel, 96 kB.

Beräkningshjälp: likviditetsmall för budget Excel, 59 kB.

Beräkningshjälp: semesterskuld Excel, 16 kB.

Reseräkning inkomstår 2023 Excel, 18 kB.

Reseräkning inkomstår 2024 Excel, 17 kB.

Har du frågor?

Mejla controller@arvsfonden.se om du har frågor om mallarna på denna sida.

Mallar och dokument för lokalstöd

Slutrapport

När ert projekt ska avslutas lämnar ni in en slutrapport. I slutrapporten beskriver ni projektets resultat och erfarenheter. Ni berättar också om hinder som ert projekt har stött på längs vägen och hur ni säkrar att verksamheten överlever på lång sikt. Slutrapporten lämnar ni in senast två år efter att ni fick ert beslut.

Skicka in slutredovisningen digitalt

I mallen för slutrapport berättar vi hur ni gör för att skicka in redovisningen digitalt, med mejl till vår funktionsbrevlåda. Om ni skickar in redovisningen till vår funktionsbrevlåda via mejl behöver ni inte skicka redovisningen per post.

Har ni svårt att skicka samtliga bilagor med ett och samma mejl på grund av storleken? Vänligen dela upp innehållet på flera separata mejl. Se till att ämnesraden i varje mejl ni skickar innehåller ert diarienummer. Vi vill undvika zip-filer och molntjänster.

Revisor

I samband med att ni gör er slutredovisning ska ert projekt granskas av en godkänd eller auktoriserad revisor utifrån Arvsfondens anvisningar för revisorer.

Mallar för redovisning av lokalstöd

Slutrapport för lokalstöd (uppdaterad 2024) Word, 209 kB.

Ekonomisk redovisning för lokalstöd Excel, 264 kB.

Anvisningar för revisorer i arvsfondsprojekt Pdf, 246 kB.

Mall för revisors granskning av lokalstöd Word, 39 kB.

Checklista: obligatoriska underlag till revisorn Pdf, 59 kB.

Vägledning för ekonomiadministrationen

Vägledning från Arvsfondens controllers – lokalstöd Pdf, 108 kB.

Vägledning attestordning Pdf, 110 kB.

Vägledning för redovisning av lokalstöd Pdf, 284 kB.

Har du frågor?

Mejla controller@arvsfonden.se om du har frågor om mallarna på denna sida.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-06-12.