Till innehållet

Mallar för redovisning

Här har vi samlat alla mallar och dokument ni behöver för att redovisa ert projekt.

Mallarna uppdateras löpande

Vi uppdaterar alla mallar löpande så ladda alltid ner de senaste versionerna inför att ni ska redovisa. Välj er stödform (knapparna nedan) för att ladda ner rätt mallar och dokument.

Ha koll på ekonomin

Läs våra regler och tips för hur ni tar hand om och redovisar ert projekts ekonomi.

Digital signering?

I dagsläget kan vi tyvärr inte ta emot digitala signaturer. Vi ber om ursäkt för de eventuella problem som det orsakar er. Det här gäller inte er som redan har inkommit med dokument som är signerade digitalt.

Välj stödform för ert projekt:

Mallar och dokument för projektstöd

Årsrapport

Ni som har fått projektstöd ska redovisa ert projekt varje år. Efter varje projektår skickar ni in en årsrapport med en plan för nästkommande år i projektet. Vi måste godkänna föregående års projektrapport innan ni kan få utbetalning för nästkommande år.

Från och med den 1 april 2022 ska ni bifoga ett bankkontoutdrag när ni skickar er årsrapport till oss. Utdraget ska vara för ett separat konto och endast visa medlen från Arvsfonden samt överensstämma med projektåret.

Slutrapport

När ert projekt ska avslutas lämnar ni in en slutrapport. I slutrapporten beskriver ni projektets resultat, erfarenheter och ny kunskap som projektet har bidragit med. Ni berättar också om hinder som ert projekt har stött på längs vägen och på vilket sätt projektet lever vidare.

Revisor

Ert projekt ska granskas av en godkänd eller auktoriserad revisor utifrån Arvsfondens anvisningar för revisorer, både i samband med års- och slutredovisning.

Ladda ner mallar

Information om Word-mallar

Gör så här:

  • Ladda ner och spara mallarna innan ni börjar fylla i.
  • Använd pil-tangenterna när ni vill förflytta er mellan de ifyllningsbara fälten.
  • Skriv kortfattat, gärna indelat i stycken.
  • Vill ni fetmarkera, använda punkter för listor etcetera? Klistra in er text från ett annat dokument.

Problem att öppna/ fylla i mallarna ni laddat ner?

Om ni inte har Officepaketet installerat på er dator, kan ni uppleva problem med mallarna. Skicka e-post till info@arvsfonden.se för att få en annan version av ansökningsmallarna.

Du är också välkommen att höra av dig till samma mejladress om du har frågor kring hur du ska fylla i mallarna.

Mallar för redovisning av projektstöd

Årsrapport med projektplan för projektstöd Word, 215 kB.

Årsrapport ekonomi för projektstöd Excel, 396 kB.

Slutrapport för projektstöd Word, 219 kB.

Slutrapport ekonomi för projektstöd Excel, 415 kB.

Anvisningar för revisorer i arvsfondsprojekt Pdf, 116 kB.

Mall för revisors granskning av projektstöd Word, 35 kB.

Vägledning och stöd för ekonomiadministrationen

Vägledning från Arvsfondens controllers - projektstöd Pdf, 421 kB.

Ansökan om omdisponering mellan budgetposter Excel, 101 kB.

Beräkningshjälp: likviditetsmall för budget Excel, 59 kB.

Beräkningshjälp: semesterskuld Excel, 16 kB.

Reseräkning inkomstår 2022 Excel, 18 kB.

Mallar och dokument för lokalstöd

Slutrapport

När ert projekt ska avslutas lämnar ni in en slutrapport. I slutrapporten beskriver ni projektets resultat och erfarenheter. Ni berättar också om hinder som ert projekt har stött på längs vägen och hur ni säkrar att verksamheten överlever på lång sikt. Slutrapporten lämnar ni in senast två år efter att ni fick ert beslut.

Revisor

I samband med att ni gör er slutredovisning ska ert projekt granskas av en godkänd eller auktoriserad revisor utifrån Arvsfondens anvisningar för revisorer.

Ladda ner mallar

Information om Word-mallar

Gör så här:

  • Ladda ner och spara mallarna innan ni börjar fylla i ansökan.
  • Använd pil-tangenterna när ni vill förflytta er mellan de ifyllningsbara fälten.
  • Skriv kortfattat, gärna indelat i stycken.
  • Vill ni fetmarkera, använda punkter för listor etcetera? Klistra in er text från ett annat dokument.

Problem att öppna/ fylla i mallarna ni laddat ner?

Om ni inte har Officepaketet installerat på er dator, kan ni uppleva problem med mallarna. Skicka e-post till info@arvsfonden.se för att få en annan version av ansökningsmallarna.

Du är också välkommen att höra av dig till samma mejladress om du har frågor kring hur du ska fylla i mallarna.

Mallar för redovisning av lokalstöd

Slutrapport för lokalstöd Word, 208 kB.

Ekonomisk redovisning för lokalstöd Excel, 264 kB.

Anvisningar för revisorer i arvsfondsprojekt Pdf, 116 kB.

Mall för revisors granskning av lokalstöd Word, 37 kB.

Vägledning för ekonomiadministrationen

Vägledning från Arvsfondens controllers – lokalstöd Pdf, 310 kB.

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2022-09-30.