Till innehållet

Uppstart och introduktion

Vi vill att varje arvsfondsprojekt ska lyckas. Vi finns till hands och stöttar er längs vägen. Under projektets gång har ni löpande kontakt med er handläggare på Arvsfonden. Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor.

Att få pengar från Allmänna arvsfonden är en fantastisk möjlighet och något ni ska hantera ansvarsfullt. Kom ihåg att pengarna ni tilldelats en gång tillhört människor som nu är borta.

Vill du prenumerera på Arvsfondens nyhetsbrev?

Många personer som sitter i en publik

Arvsfondsprojektet "Debattspelen" stärkte ungdomars politiska självförtroende och deras röster i det politiska rummet.

Tidslinje – från start till…

Hur en tidslinje för ett projekt ser ut är olika beroende på om ni driver ett projekt med…

Struktur och samarbete

Att skapa struktur och få till bra samarbeten ökar möjligheten att lyckas. Denna information…

Ekonomi och redovisa projekt

Det är viktigt att ni håller ordning på ekonomin i ert projekt och använder Arvsfondens pengar på…

Mallar för redovisning

Här har vi samlat alla mallar och dokument ni behöver för att redovisa ert projekt.

Kommunicera ert projekt

En viktig del i arbetet med ert projekt handlar om kommunikation och att berätta för omvärlden om…

Logotyp för projekt

När ni producerar material om ert arvsfondsprojekt, till exempel en webbplats, mässmonter,…

Hjälpte informationen på denna sida dig?
Sidan uppdaterades 2024-04-10.