Nära - Ett projekt om nära relationer och sexuell hälsa för transpersoner

Nära - ett nationellt projekt om trans, sex, kärlek och nära relationer. Projektet drivs av RFSL Ungdom - ungdomsförbundet för unga homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

Projektstöd
Avslutat
Ungdomar
Nationellt Projekt/Stockholm

Projektet drivs av Ungdomsförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL) Ungdom

Adress: 
Box 350
101 26 STOCKHOLM
Telefon: 
073-600 46 25

Tabs

Projektfakta

Syfte

Nära är ett projekt som syftar till att stärka unga transpersoner i nära relationer. Vi arbetar för att förbättra hälsan bland unga transpersoner: psykisk hälsa, sexuell hälsa och allmän fysisk hälsa. Vi arbetar också för att stötta närstående till unga transpersoner: föräldrar, syskon, partners och vänner. Dessutom vänder vi oss till yrkesverksamma som möter unga transpersoner och deras närstående i sitt arbete, t.ex. psykologer, vårdpersonal, lärare, fritidspersonal och andra nyckelpersoner för att hjälpa dem bli bättre på att möta målgruppen.

Mål

Målet med projektet är att förbättra hälsan hos unga transpersoner och att gruppen ska ha tillgång till bra vård med ett gott bemötande, ha tillgång till transinklusiv och sexpositiv sexualupplysning, ha tillgång till goda nära relationer och känna till sina rättigheter.

Projektets överlevnad

Vårt viktigaste verktyg i projektet är hemsidan Transformering.se genom vilken vi når unga transpersoner, deras närstående samt yrkesverksamma som möter unga transpersoner i sitt arbete. Vi utbildar, nätverkar och opionsbildar också för att stärka hälsan hos den primära målgruppen.

Samarbete

Vi samarbetar med en rad organisationer, institutioner, föreningar, myndigheter, vårdinstanser och enskilda aktörer. I projektet har vi hittills samarbetat med bland annat transföreningarna KIM, FPES, TAG - transanhöriggruppen och konsthallen Färgfabriken, suttit i socialstyrelsens referensgrupp för intresseorganisationer och agerat expertkonsulter åt Folkhälsoinstitutet, utbildat åt MUCF och samverkat med flera av könsutredningsteamen. I kontakt med den primära målgruppen har vi samarbetet med arrangörerna till Translägret i Roslagen samt projektet Transammans i Västerås, såväl som med flera lokala avdelningar och distrikt i RFSL och RFSL Ungdom. Vi har också en referensgrupp bestående av personer med transerfarenhet, med gedigna kunskaper om säkrare sex och medicinsk expertis. 

Senast uppdaterad: måndag, 22 augusti, 2016 - 21:59

Följ projektet på