Naturlig mötesplats för alla

Projektet ska stärka barn och ungdomar till att växa som individer genom att använda djur och natur som resurs för personlig utveckling.

Projektstöd
Pågående
Barn
Södertälje

Projektet drivs av Tälje Skog och ungdom

Adress: 
Viksbergsvägen 153
152 54 Södertälje

Tabs

Projektfakta

Syfte

Projektet syftar till att stärka barn och ungdomar till att växa som individer genom att använda djur och natur som resurs för personlig utveckling.

Inom projektet ingår bland annat att ta emot skolklassbesök, särskoleklasser, särskolefritids, särskilda undervisningsgrupper och ungdomar som har anpassad skolgång samt ungdomar som deltar i socialtjänstens program för arbetsrehabilitering. Innehållet i dagarna på Stall Bergtorp fylls av äventyrspedagogik där man jobbar med gruppdynamik i utomhusmiljö i närkontakt med djur och natur.

Medverkande skolor ser möjligheter att nå vissa uppnåendemål i de olika skolformernas läroplaner, till exempel biologi och idrott.

Praktikplatserna innehåller ansvar och delaktighet vid skolklassbesöken och att vara behjälpliga med gårdens alla göromål.

Projektet omfattar även öppet hus samt prova-på-aktiviteter.

Projektets överlevnad

Efter projekttiden avser Södertälje kommun att verksamheten ska ingå i kommunens ordinarie verksamhet. 

Senast uppdaterad: fredag, 8 mars, 2019 - 15:45

Följ projektet på

Projektets hemsida